Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Asiantuntija Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
 • Yksikön johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Innovaatiorahoituskeskus Tekes
 • Tiedeasiamies Kalle Korhonen, Koneen Säätiö
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailijat

 • Kehitysjohtaja Pirjo-Leena Forsström, CSC
 • Koordinaattori Walter Rydman, CSC
 • Vanhempi myyntikoordinaattori, sihteeri Leena Jukka, CSC

...

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus, (Hanna-Mari Puuska)
  1. Hanketietovarannon eteneminen
  2. VIRTA-julkaisutietopalvelu
  3. Tutkimusinfrasturktuurien tietopankki
  4. Viestintäsuunnitelman päivitys
 4. Tutkimustietovarannon tarkennetut käyttätapaukset, (Hanna-Mari Puuska)
 5. Päätösasia: VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö CSC:n laskentainfran hakujärjestelmässä, (Hanna-Mari Puuska)
 6. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentaminen, (Jukka Haapamäki)
 7. Metadatan avoimuus, pysyvät tunnisteet ja yhteentoimivuus - katsaus kansainväliseen kehitykseen, (Hanna-Mari Puuska, Walter Rydman)
 8. Tutkimuksen avoimuus - yhteistyön ja palveluiden lähtökohdat 2018, (Pirjo-Leena Forsström)
 9. Tiedoksi:
  1. Tilastokeskuksen käyttämien yliopistojen ajankäyttökertoimien uudistus
  2. Kokousajan siirto pe 15.6.2018 klo 12-15 → ma 11.6.2018 klo 12-15
 10. Seuraava kokous to 8.2.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 11. Kokouksen päättäminen