Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tentin muokkaus-mahdollisuudet riippuvat siitä, onko tentiin tullut varauksia tai suorituksia vai ei.
Jos varauksia tai suorituksia ei ole vielä tullut tenttiin, voit muokata tenttiä melko rajattomasti (tenttiajan, tenttiperiodin, kysymysten jne. muokkaus on mahdollinen).
Jos tenttiin on tullut suorituksia, sisältöä voi muokata, mutta ne vaikuttavat vain tuleviin tentteihin. 
Jos tenttiin on varauksia, niin joitakin muokkauksia pystyy tekemään, mutta esimerkiksi tentin kestoa ei voi muuttaa. 

...