Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

6. Klikkaa Tallenna arvioinnit -painiketta.


Pika arviointi CSV-tiedostosta

Aloita kuten edellä kohdat 1-4.

...

Tip
titleJatka

Arviointeja ei tarvtse tehdä yhdellä kertaa. Tallenna tiedosto ja voit jatkaa myöhemmin.

CSV-tiedoston tuonti EXAMiin

1. Aloita kuten edellä kohdat 1-4.

...