Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Luo tentti kuten EXAM-tentin laatiminen -sivulla on kerrottu.
  2. Valitse tenttityypiksi nimenomaan Yleinen tentti.
  3. Lisää haluamasi kysymykset.
  4. Julkaise tentti.