Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

TÄMÄ TENTTITYYPPI EI OLE TÄLLÄ HETKELLÄ KEHITYKSEN ALAISUUDESSA. 

Yleisiä tenttipäiviä ei voi poistaa nopeasti, vaikka sähköisiä tenttitiloja lisätään. Paperitentille on edelleen tarvetta.

Note
titleVarmista saatavuus

Paperitentti on valittavissa vain jos se on asennettu korkeakoulun EXAM-järjestelmään.

 


1. Kirjaudu Exam-järjestelmään ja valitse tenttityypiksi Paperitentti.

...

6. Tulosta tentti menemällä Kysymykset-välilehdeltä Esikatsele tentti. Poistu sen jälkeen esikatselusta.