Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Aihealueen kuvaus kohtaan voit kirjoittaa tarvittaessa vastaamiseen lisäohjeita, joka näkyy opiskelijalle tentissä. Korkeakoulun kypsyysnäytteen kirjoitusohje on mukana kypsyysnäytteessä ja se näkyy opiskelijalle kypsyysnäytteessa, kun hän tekee sen kotikoreakoulun Exam-tilassa.  HUOM! Tämä kirjoitusohje ei valitettavasti näy kypsyysnäytettä tehtäessä, jos opiskelija tekee kypsyysnäytteen tenttivierailuna. Tässä kohtaa on tärkeä ohjeista opiskelija tutustumaan ennen kypsyysnäytteeseen menoa oman korkeakoulun kypsyysnäyteohjeeseen ja kirjoitusohjeeseenkypsyysnäyteohjeisiin. Myös kirjoitusohje on hyvä nyt lisätä kypsyysnäytteeseen kysymyksen liitteeksi.

...