Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

6. Valitse tenttitila alaspudotusvalikosta. Jos haluat varata tenttiajan toisen korkeakoulun tenttitilasta valitse "Tenttivaraus ulkopuolisesta oppilaitoksesta", Kasto tenttivieralun ohjeet tältä sivulta. Jos tentissä on valinnaisa valinnaisia sisältäjä voit tehdä tentin vain oman koreakoulusi korkeakoulusi tenttitilassa.

7. Valitse sopiva tenttiaika. Voit siirtyä viikosta toiseen vihreistä ympyröistä.

...