Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5. Jos tentissä on valinnaisia sisältöjä (esim. kirjoja), sinulle näkyy valinnaisten aihealueiden kohdalla näkyy valinta ”Haluan suorittaa aihealueen”, josta voit valita ne aihealueet, jotka tentit. Jos kaikki aihealueet ovat valinnaisia, tulee valita ainakin yksi, jotta voit varata ajan tentin tekemiseen. Valinnat näytetään sinulle Examin varaustiedossa ja tentissä sinulle näkyvät vain valitsemiesi aihealueiden ja pakollisten aihealeuiden aihealueiden kysymykset. Jos haluat muuttaa valintoja ennen tenttiä, peruuta varaus ja tee uusi varaus uusilla valinnoilla.

Jos Otsikkoa "2. Tentin aihealueet ei näytetä", tentissä ei ole valinnaisuuksia.

...

6. Valitse tenttitila alaspudotusvalikosta. Jos haluat varata tenttiajan toisen korkeakoulun tenttitilasta, valitse "Tenttivaraus ulkopuolisesta oppilaitoksesta", Kasto tenttivieralun . Katso tenttivierailun ohjeet tältä sivulta. Jos tentissä on valinnaisia sisältäjä sisältöjä, voit tehdä tentin vain oman korkeakoulusi tenttitilassa.

...

Tenttijärjestelmä arpoo työaseman vapaana olevista tenttitilan työasemista. Saat tenttijärjestelmästä vahvistuksen varauksesta. Ota työaseman numero ylös ennen tenttiin menoa, sillä vain se kone on käytössäsi tenttiä suorittaessasi.  

Näet tenttivarauksesi ja tenttipaikka-tiedot tenttipaikkatiedot jatkossakin EXAM-palvelussa.

...