Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EXAM-konsortion Akvaariorakkautta? -webinaarisarjassa nähttiin neljä mielenkiintoista sessiota EXAMin käytöstä ja mahdollisuuksista sähköisen tenttimisessä. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa vuoden 2018 loppuun saakka.


Akvaariorakkautta? Webinaarit ja tallenteet

Webinaari 1: Tentit EXAMilla (1.12.2017)
Tallenne: https://connect.funet.fi/p15h21hxz9a/ (salasana: akvaario)
Puheenvuoro 1
: Miten luon tentin Examiin? Mitä hyötyä Examista on opettajalle? (Seija Bergström, lehtori, Haaga-Helia)
Puheenvuoro 2: Kypsyysnäyte EXAM:ssa (Annukka Jokipii, Prof., KTT, dosentti, Vaasan yliopisto)


Webinaari 2: 1+2 = matemaattisten aineiden tenttiminen
(2.2.2018)

Tallenne: https://connect.funet.fi/p2akmwl67ae3/ (Salasana: akvaario)
Puheenvuoro 1
: Matematiikan EXAM- tentti & Matlab (yliopistonlehtori Simo Ali-Löytty, Tampereen teknillinen yliopisto)
Puheenvuoro 2: Matematiikan EXAM-tentti & Excel- ja aineistoliitteiden käyttö (lehtori Juha Nurmonen, Haaga-Helia)


Webinaari 3: Tehoa tenttimiseen - arviointia EXAMilla
(16.3.2018)

Tallenne: https://connect.funet.fi/p8lbrpnwqxub/ (Salasana: akvaario)
Puheenvuoro 1: Monivalintakysymysten laatiminen ja automaattinen arviointi - esimerkkinä kasvatuspsykologian tentti  (Anne-Elina Salo, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto)
Puheenvuoro 2:
Arviointi EXAMissa - opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia (Harri Laaksonen, lehtori, konetekniikan koulutus, & Sanna Sintonen, erikoissuunnittelija, Kehittäminen, Tampereen ammattikorkeakoulu)


Webinaari 4: Tenttejä yli organisaatiorajojen (27.4.2018)
Tallenne: https://connect.funet.fi/przb8kk07ukh/ (Salasana: akvaario)
Puheenvuoro 1
: Ristiinopiskelu & EXAM (Liisa Kallio, Jyväskylän yliopisto)
Puheenvuoro 2:
EXAMin tulevaisuudennäkymiä: kansallisia tenttejä (Marjut Anderson, CSC)


Lisätietoja

Webinaarisarjaa koordinoi Sanna Sintonen (TAMK), sanna.sintonen@tamk.fi, p. 0504098471