Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Exam on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti korkeakoulussa määritellyssä fyysisessä tilassa valitsemanaan ajankohtana, mikäli opettaja on juokaissut tentin opiskelijoiden käyttöön. Tilassa on kameravalvonta. 

Panel
borderColorgrey
borderWidth1

(warning) Korkeakouluissa voi olla omia ohjeita, joita on syytä ensisijaisesti noudattaa.

Nämä ohjeet liittyvät versioon 5.0.x.

Note
titleSelainsuositus

Suositellut/testatut selaimet: Firefox, Chrome, Safari

Ei tuettu selain: Internet Explorer

EXAM-tenttiprosessi

  1. Luo tentti ja kytke se opintojaksoon.
  2. Tee/lisää tenttiin kysymykset.
  3. Julkaise tentti opiskelijoille.
  4. Arvioi palautetut vastaukset.
  5. Arvioi tentti.
  6. Kiinnitä arviointi ja tenttiarvosanat siirtyvät korkeakoulun opintohallintajärjestelmään tai toimita tulostiedosto tallennettavaksi.


Note
titleEi rajoituksia

Tenttikertoja ei voi rajoittaa järjestelmätasolla. Sinun tulee tarvittaessa itse seurata osallistumisia tenttiarvioinnin yhteydessä.


Tarkempi sisältö

Children Display
alltrue
excerpttrue
excerptTypesimple