Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huom. Tenttiin voi vielä myöhemminkin lisätä kysymyksiä, jolloin %-jakauma pysyy ennallaan ja se tulee vaihtaa, jos tarpeen.

 


4. Määritä, koska arviointi tulee näkyviin opiskelijalle.

...