Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Klikkaa Julkaise -välilehdellä Automaattinen arviointi (ei käytössä) -kohdassa Ota käyttöön -painiketta.

Kuvassa näkyy Ota käyttöön painike, josta automaattinen arviointi otetaan käyttöön.Image Modified

3. Määrittele tentissä käyttöönottamallesi arviointiasteikolle arvosanajakaumat prosenttiosuuksina (%) kokonaispistemäärästä. Exam näyttää ko. prosenttiosuuden pisteiden alarajan. 
    Huom. Hyväksytty-Hylätty -asteikolla riittää prosenttien antaminen hyväksytylle arvosanalle.
Kuvassa näkyy automaattisen arvioinnin arviointiasteikko.Image Modified

Huom. Tenttiin voi vielä myöhemminkin lisätä kysymyksiä, jolloin %-jakauma pysyy ennallaan ja se tulee vaihtaa, jos tarpeen.


4. Määritä, koska arviointi tulee näkyviin opiskelijalle.
Välittömästi palautuksen jälkeen, tiettynä päivänä, montako päivää tenttisuorituksen jälkeen, tenttiperiodin päätyttyä vai ei automaattista ilmoitusta.Image Modified
5. Lopuksi Tallenna, jolloin tentti tallentuu tenttiluonnoksiin tai Tallenna ja julkaise tentti, jolloin se tulee opiskelijoiden varattavaksi. Ennen julkaisua voit esikatsella tentin. 

...