Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Automaattisesti arvioidussa tentissä opiskelijoiden tenttisuoritukset siirtyvät opettajan Suoritukset näkymässä  ”Arvioitavana olevat tenttivastaukset” –listalta ”Arvioidut tenttivastaukset” –listaan. 
 • Opettaja voi vielä muuttaa automaattisesti arvioitujen tenttien arviointia ja palautetta. Opettajan tulee vielä valita ”Lukitse ja tiedota opiskelijaa” -painike, jotta suoritukset lukittuvat ja siirtyvät ”Rekisteröidyt tenttisuoritukset” –listaan. Tällöin lähtee viesti opiskelijalle kuten normaaliprosessissa.
  • HUOM! Jos tentille on määritelty tietty määrä suorituskertoja ja opiskelijan suorituskerrat ovat täyttyneet, vapautuu uusi suorituskerta vasta kun suoritus on lukittu eli klikattu
  "
  • Lukitse ja tiedota opiskelijaa
  "
  • -painiketta.
 • Opiskelijoille voi tentistä antaa palautetta vain tenttisuoritus kerrallaan....

1.  Luo joko Yleinen tentti tai Henkilökohtainen tentti ohjeiden mukaisesti. Muista, että voit käyttää vain automaattisesti arvioitavia kysymyksiä, kuten yksi- tai monta-oikeinmonivalintatehtäviä, aukkotehtäviä sekä väittämiäväittämätehtäviä
2. Klikkaa Julkaise -välilehdellä Automaattinen arviointi (ei käytössä) -kohdassa Ota käyttöön -painiketta.

...

Huom. Tenttiin voi vielä myöhemminkin lisätä kysymyksiä, jolloin %-jakauma prosenttijakauma pysyy ennallaan ja se tulee vaihtaa, jos tarpeen.


...