Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Määritä aukon oikeat vastaukset
  • jos oikeita vastauksia on useita, kirjoita vaihtoehdot käyttämällä erotinmerkkinä |
  • kissa|kissaeläin
 • käytä tarvittaessa asteriskia * sanan alussa tai lopussa
  • kissa*
  • hyväksyy oikeaksi vastaukseksi kaikki kissa-alkuiset sanat (esim. kissat, kissaa sekä kissaeläin)
 • jos opiskelijan vastauksessa tulee olla * tai |, laita merkin eteen kenoviiva \
 • Valitse onko isolla alkukirjaimella merkitystä
 • Jos vastaus on numeerinen, voit asettaa vastauksen vaihteluvälin
Note
titleEi linkkejä

Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.


Kuvassa aukon lisääminen tekstieditorissa.


Info
titleVälilyönnillä väliä

Vastausvaihtoehdot erotetaan | -merkillä, jonka edessä eikä perässä saa olla välilyöntiä!

...

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja voivat muokata kysymystä),
 • voit lisätä kysymykseen liitemateriaalia, jonka opiskelija saa auki tentissä

  Info

  Huom! lisää liite pdf tai kuva formaatissa (muiden tiedostomuotojen kohdalla varmista tenttikoneiden ohjelmistovalikoima).

  Warning

  Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.


 • voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
 • voit lisästä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa,
 • voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat opettajien huomioita varten eikä näy opiskelijalle).

...