Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Määrittele tenttiperiodi uuden tentin mukaiseksi Julkaisuasetuksissa

Kysymysten muokkaus 

Note
titleHuomioi

Jos muutat kopioidussa tentissä olevia kysymyksiä, muutokset siirtyvät myös muihin tentteihin, joissa kysymykset ovat käytössä. Tämä voi aiheuttaa suurta sekaannusta. Näin ollen, jos et halua kysymysten muokkaantuvan muihin tentteihin, poista kysymykset kopioidusta tentistä, tee muokattavista kysymyksistä kopio kysymyspankissa, muokkaa kopioita ja liitä ne uuteen tenttiin. Tai vaihtoehtoisesti poista kysymykset tentistä ja luo siihen uudet kysymykset.

...