Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tenteistä, joihin opiskelija jättää saapumatta, ei kulu suorituskertoja. Ne jäävät kuitenkin näkymään opiskelijan tenttitietohistoriaan. Jos Tentaattori voi vapauttaa suorituksen uudelleen varattavaksi, jos opiskelija keskeyttää tentin ja kaikki suorituskerrat on käytetty , tentaattori voi tarvittaessa vapauttaa suorituksen uudelleen varattavaksi.Ohje suorituksen vapauttamiseksi:tai jos opiskelija on käyttänyt kaikki tentin suorituskerrat, mutta haluaa uusia tentin.

Ohje suoritetun tentin vapauttamiseksi

 1. Siirry Examin vasemmassa navigaatiopalkissa varaukset -välilehdelle.
 2. Etsi opiskelijan varaus rajaamalla päivämäärän, opiskelijan nimen, tentin nimen tai suorituksen vaiheen avulla.
 3. Siirry listassa oikean opiskelijan kohdalle. Jos tenttiperiodissa on aika jäljellä, opiskelijan nimen kohdalla sivun oikeassa reunassa on suorituksen vaihe -sarake. 
 4. Klikkaa suorituksen vaihe -sarakkeessa olevaa vapauta-painiketta.
 5. Ohjeista opiskelijaa tekemään tenttivaraus.

Ohje keskeytetyn suorituksen vapauttamiseksi

 1. Avaa tentin tiedot.
 2. Siirry "Suoritukset"tentin suoritukset-välilehdelle.Valitse "Keskeytetyt tenttisuoritukset"
 3. Avaa keskeytetyt tenttisuoritukset
 4. Etsi oikea opiskelija listalta nimen, sähköpostiosoitteen tai tenttiin varatun ajankohdan mukaan. 
 5. Klikkaa opiskelijan kohdalta "Vapauta" vapauta -painiketta.

Image Removed

...

 1. Ohjeista opiskelijaa tekemään tenttivaraus.


Henkilökohtainen tentti


Henkilökohtaisessa tentissä suorituskertojen enimmäismäärä on aina 1 (yksi). 

...