Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Sisältö

Table of Contents

Yleistä arvioinnista

Note
titleKannattaa tehdä

Arviointi kannattaa viedä loppuun asti EXAMissa, vaikka kyseessä olisi osasuoritus, koska järjestelmä muistuttaa viikoittain arvioimattomista suorituksista.

Jotta tieto arvioinnista menee opiskelijalle täytyy kaikki suoritustiedot (arvosana, suoritustyyppi, suorituskieli ja opintopisteet) täyttää. Jos opintopisteitä ei ole, merkitse opintopisteet-kohtaan 0 (nolla). Muista lopuksi lukita arviointi.

...