Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lisätty prosessi ja makro alasivuista

EXAM-tenttiprosessi

  1. Luo tentti ja kytke se opintojaksoon.
  2. Tee/lisää tenttiin kysymykset.
  3. Julkaise tentti opiskelijoille.
  4. Arvioi palautetut vastaukset.
  5. Arvioi tentti.
  6. Kiinnitä arviointi ja tenttiarvosanat siirtyvät korkeakoulun opintohallintajärjestelmään tai toimita tulostiedosto tallennettavaksi.

 

 

Tarkempi sisältö

Children Display
alltrue
excerpttrue