Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Avointen oppimateriaalien kirjaston logo


Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen palvelu, joka kokoaa avoimia oppimateriaaleja yhteen kaikkien koulutusasteiden yhteiseen näkymään. Palvelussa voi jakaa ja käyttää avoimia oppimateriaaleja. Palvelun ylläpidosta ja kehityksen koordinoinnista vastaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. Pääset käyttämään Avointen oppimateriaalien kirjastoa menemällä osoitteeseen aoe.fi. Oppimateraialien käyttäminen ja niiden etsiminen on mahdollista suoraan ilman kirjautumista tai muita prosesseja. Jakaaksesi avoimia oppimateriaaleja palveluun, tulee sinun kirjautua Haka-, MPASSid- tai Suomi.fi -tunnuksilla ja hyväksyä käyttöehdot. Tässä wikissä on palvelun tukimateriaaleja, palvelun blogi, palvelussa käytettävän kaikielle avoimen metatietomallin dokumentaatio sekä palvelun hallintaan liittyvää dokumentaatiota.

Avointen oppimateriaalien kirjasto pyrkii edistämään avointen oppimateriaalien käyttöä mahdollistaen eri hankkeissa tuotetuille ja yksittäisten ihmisten tuottamille materiaaleille pitkäikäisyyttä sekä näkyvyyttä. Tallentamalla oppimateriaalin kirjastoon ei tarvitse huolehtia siitä kuka vastaa että oppimateriaalia voi käyttää vielä pitkään esimerkiksi hankkeen päättyymisen jälkeenkin niin omassa oppilaitoksessa kuin myös muissa oppilaitoksissa ja niiden ulkopuolella. Kirjaston tarkoituksena on tehdä avoimen oppimateriaalin löytäminen mahdollisimman helpoksi niin opettajille, oppijoille kuin tavan kansalaisille.


Avointen oppimateriaalien kirjasto visuaalisesti selitettynä

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=UF26O3zXcUU


Mitä ovat avoimet oppimateriaalit?

Avoimella oppimateriaalilla ovat opetukseen, oppimiseen, osaamiseen, kasvatukseen tai koulutukseen kohdennettuja digitaalisia materiaaleja, jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja uudelleen jakamiseen olemattomin tai vähin rajoituksin. Avoimeen lisensointiin Avointen oppimaterialien kirjastossa on käytössä Creative Commons -lisenssit.

Näitä materiaaleja ovat esimerkiksi pedagogiset videot, oppimiseen tarkoitetut pelit, tehtävät ja tekstimateriaalit sekä opettajan materiaalit. Avointen oppimaterialien kirjastoon eivät ole tervetulleita sisällöt jotka ovat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa loukkaavia tai muuten lain tai hyvän tavan vastaisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia.

Kansainvälisesti avoimet oppimateriaalit tunnetaan erityisesti lyhenteellä OER.

Avointen oppimateriaalien kirjasto auttaa erityisesti joustavassa opiskelussa sekä opettajien osaamisen vaihdossa ja vertaiskehittymisessä. Avoimet oppimateriaalit ovat ilmaisia ja muokattavia oppimateriaaleja, joten niiden pohjalta voi rakentaa uusia, omille oppitunneille räätälöityjä kokonaisuuksia ja ne ovat helposti saatavilla juuri sille hetkelle, kun tuntee paloa osaamisensa kasvattamiseen. Täältä löytyvästä listauksesta voit tutustua myös kansainvälisiin materiaaleihin ja naapurimaidemme Avointen oppimateriaalien kirjastoa vastaaviin portaaleihin.


Opetukseen ja oppimiseen soveltuvat avoimet aineistot 

Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy avoimia oppimateriaaleja, jotka ovat siis jo opetukseen, oppimiseen tai koulutukseen räätälöityjä kokonaisuuksia. Opetuksessa ja oppimisessa hyödyksi ovat myös muunlaiset avoimet aineistot - mm. avoimesti saatavilla olevat kuvat historian vaiheista ja taiteesta, avoimet tiedejulkaisut ja avoin kirjallisuus. Näitä avoimia aineistoja voi myös käyttää tehdessä omia avoimia oppimateriaaleja. Kotimaisia avoimia aineistoja löytyy laajasti arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteisestä Finna.fi-palvelusta. Myös avoimet oppimateriaalit löytyvät Finnasta joulukuusta 2020 eteenpäin. Info
titleYhteystiedot

Pysy kärryillä Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) ajankohtaisista asioista seuraamalla Twitteriämme aoe_suomi tai blogiamme

Kysymykset, apu ongelmatilanteissa, AOE-esittelyt sekä apu avoimissa oppimateriaaleissa sekä yhteistyöehdotukset: oppimateriaalivaranto (at) csc.fiKirjaston vaiheet:

11/2018Kirjaston kehittäminen aloitetaan
03/2019Pilottioppimateriaalit ja infosivu julkaistaan
12/2019Oppimateriaalien julkaisu kirjastoon mahdollista avoimessa pilotissa
03/2020Avointen oppimateriaalien kirjasto julkaistaan, oppimateriaalien hakeminen mahdollista
11/2020Avoimet oppimateriaalit Finna.fissä

Kirjastoa kehitetään ketterästi. Tämä tarkoittaa sitä, että pieniä parannuksia palvelun toimintaan tulee usein. Tiedotamme näistä blogissamme ja twitterissä.

Page Tree

Children Display

Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate