Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Testikäyttö
    • palvelun testaamisesta tulee aina sopia erikseen CSC:n kanssa. Samalla sovitaan testijakson pituudesta.
    • Testitunnuksia saa osoitteesta: tuki-zoom@postit.csc.fi ilmoittamalla haluttujen testaajien nimet ja sähköpostiosoitteet

...