Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleAjankohtaista
  1. Seuraava kokous on 3.12.2019 kello 9-12, Väinämöinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki: asialista
  2. Edellinen kokous 18.9.2019: muistio
  3. Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT ohjausryhmän toimikautta 31.12.2020 asti. päätös Ryhmä jatkaa seuraavia muutoksia lukuunottamatta aiemmalla kokoonpanolla: tietohallintopäällikkö Samuli Malinen (OAMK) nimitetään tietohallintojohtaja Ari Ilkan (JAMK) tilalle, tietohallintopäällikkö Liisa Huovinen (UNIARTS) nimitetään tietohallintojohtaja Ilkka Siissalon (HY) tilalle, vararehtori Arto Maaninen (OY) nimitetään tutkimuspäällikkö Jaana Backmanin (UEF) tilalle ja opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgren-Sallinen (UEF) nimitetään johtaja Eva Maria Raudasojan (OY) tilalle .
  4. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta ja ICT-ohjausyhteistyö: ka.csc.fi

...