Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


PAS-yhteistyöryhmä on perustettu arkistojen, kirjastojen, museoiden, OKM:n ja CSC:n välisen yhteistyön mahdollistamiseksi digitaalisessa pitkäaikaissäilytyksessä. Tämä sivusto toimii yhteistyöryhmän työtilana, jonka sisältämät materiaalit voivat olla hahmotelmia, keskeneräisiä suunnittelmia suunnitelmia tms. Jos materiaaleista syntyy kysymyksiä, CSC auttaa aina mielellään. 

Pitkäaikaissäilytykseen liittyvät tarkemmat ja hyväksytyt määritykset ovat aina saatavilla osoitteessa: http://digitalpreservation.fi/specifications/

Ryhmän toimintaan voivat osallistua kaikki digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilyttämisestä tai -saatavuudesta kiinnostuneet tahot.

PAS-yhteistyöryhmän tavoitteina on:

  • Varmistaa, että Kulttuuriperintö-PAS-palvelu vastaa hyödyntävien organisaatioiden tarpeita (käyttäjä- ja tarvelähtöisyys) ja että palvelu myös kehittyy näiden tarpeiden mukaan.
  • Mahdollistaa mukana olevien organisaatioiden saumattoman yhteistyön digitaalisessa pitkäaikaissäilytyksessä onnistumiseksi.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Kimmo Koivunen ja sihteerinä Heikki Helin.


Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial