Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. (0830-0845) Taustaa, käsittelymalli ja työvälineet
  1. Uusien palvelujen kehitysideatIdeapankki
 2. (0845-0915) Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille
  1. (0845-0850) Sensitiivisen datan hallinta
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-12
   . Jaakko Leinonen / CSC esittelee ehdotuksen
  2. (0850-0855) Sähköisten valintakoeratkaisujen alusta
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-15
   Ulla Sarajärvi / HY esittelee ehdotuksen
  3. (0855-0900) Moodlen korvaaja
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-21
   <ei alustajaa>
  4. (0900-0905) Kirjastojärjestelmien yhteentoimivuus
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-20
   <ei alustajaa, Ilkka Siissalo/ HY kommentit ehdotuksessa>
  5. (0905-0910) Yhteisen kansallisen opintohallinnon järjestelmän tai ekosysteemin luominen
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-17
   <ei alustajaa>
  6. (0910-0915) Cloud provisioning platform and service for HEIs
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-23
   Christa Winqvist / Aalto esittelee ehdotuksen
 3. (0915-0920) Tiedoksi hylätyt kehitysideat
  1. Tietoliikennelaitepalveluja
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-14
   - Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä on päättänyt, että Funet tietoliikennelaitepalvelu lisätään Funet-palveluvalikoimaan erillismaksulliseksi lisäpalveluksi ja Funet reititinpalvelutoteutukset siirretään vaiheittain Funet tietoliikennelaitepalveluun
 4. (0920-0930) Ideoiden käsittelyn jatkotoimet
  1. Kehitysideoiden käsittelyn toimivuus, kehitysehdotukset
  2. Seuraavat palaverit 31.05. & 14.06.

Muistio

1) Taustaa, käsittelymalli ja työvälineet

2) Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille

  • Sensitiivisen datan hallinta
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-12
   Jaakko Leinonen (CSC)
   esitteli ehdotuksen
   • pääsynhallinta voidaan toteuttaa: haka, suomi.fi, virtu, elixir aai
   • palvelua odottelee kymmenkunta asiakasta
   • kyseinen ehdotus liitettiin Ideapankkiin (ensimmäiseen Ideapankki-versioon) palvelusta tiedottamisen ja Ideapankkiprosessin testausta varten
   • loppukäyttäjätuen tarjoajaa ei ole vielä suunniteltu. Antti Mäki ehdotti, että CSC voi tarjota tukea
   • kaivattiin tarkempaa roolitusta; mitä ja kenelle?
   • amkien TKI-osaajat tarvitsevat palvelua heti. Haaga-Helia on alkanut toteuttamaan omaa ratkaisua H3-yhteistyön nimissä. Verrataan kehitettävää palvelua CSC:n palveluun
   • laajentaa CSC:n pilvipalveluiden käyttöä, ei muuta olemassa olevaa pilvipalvelujen käyttötarkoitusta
   • pyritään tarjoamaan palvelua suoraan loppuasiakkaalle ilman korkeakoulun IT:n osallistumista
   • keskusteltu ATT-hankkeen kanssa, pyritään selvittämään miten ehdotus kytkeytyy suurempaan kuvaan
   • toivottiin käyttötapauksia keskustelua ryydittämään
   • päätös: Ehdotetaan esiselvitettäväksi ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi (Amkien avoin TKI) -hankkeen yhteydessä
  • Sähköisten valintakoeratkaisujen alusta 
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-15
   Kirsi Aalto (TRE3) esitteli ehdotuksen
   • amk:t ottavat käyttöönsä yhteisen alustan 2020, voisiko alusta toimia laajemman käyttäjäjoukon tarpeisiin?
   • esiselvityksen kautta voitaisiin määrittää työkaluvalikoima, mitä valintakoeratkaisuja tarvitaan, millaisia tarpeita eri tahoilla on?
   • CSC:n kansainvälisestä kumppaniverkostosta  voitaisiin tiedustella kokemuksia ja näkemyksiä?
   • UEF on Syddansk yliopiston (DK) kanssa selvitellyt asiaa
   • valintakokeisiin liittyviä selvittelyjä on käynnissä monessa paikkaa: olisi järkevää koota saatu tieto yhteen
   • päätös: CSC toimii sanansaattajan ja vie ajatuksen työkaluvalikoimasta kehittämishankkeiden tiedoksi
  • Moodlen korvaaja 
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-21
   Antti Mäki / CSC alusti
   • UEF:n vetämä DigiCampus-hanke on tehnyt ehdotuksen yhteisen Moodlen hankinnasta hankkeeseen osallistuville tahoille. Asiasta tehdään mahdollisesti päätös 22.05.
   • Moodlen haasteena nähdään vastaavuus tulevaisuuden vaatimuksiin
   • Norjassa kilpailutettu kolme tuotetta korkeakoulujen valittavaksi
   • ehdotettiin, että tämä ehdotus käsitellään seuraavassa Ideapankin kokouksessa 31.05.
  • Kirjastojärjestelmien yhteentoimivuus 
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-20
   • ei ehditty käsittelemään
  • Yhteisen kansallisen opintohallinnon järjestelmän tai ekosysteemin luominen 
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-17
   • ei ehditty käsittelemään
  • Cloud provisioning platform and service for HEIs 
   Jira
   serverEduuni-jira
   serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
   keyCSCIDEAPANKKI-23
   Christa Winqvist / Aalto esitteli ehdotuksen
   • tarvitaan tapa, jolla ohjataan pilvipalveluiden käyttöä
   • esim. Surfnet Hollannissa tarjoaa pilvihallintapalvelua; CSC voisi harkita vastaavan palvelun tarjoamista korkeakouluille
   • Cloud Management hallintaportaali on paljon muutakin kuin peruspalvelun tarjoamista ja toimittajissa on valinnan varaa. Voitaisiinko etsiä yhteistä ratkaisua suuremman joukon hyödynnettäväksi?
   • tarpeita sekä opetuksen että tutkimuksen puolella
   • HY on pohtinut oman ratkaisun tekoa
   • Funet olisi luonteva broker tämän suhteen, esiselvitys sitä kautta? Mukaan kaupallisten talojen osaajia, konseptointia tämän kautta
   • päätös: ehdotetaan esiselvityksen tekemistä Funet:in toimesta


3) Tiedoksi hylätyt kehitysideat

   • Tietoliikennelaitepalveluja
    Jira
    serverEduuni-jira
    serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
    keyCSCIDEAPANKKI-14
   • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä on päättänyt, että Funet tietoliikennelaitepalvelu lisätään Funet-palveluvalikoimaan erillismaksulliseksi lisäpalveluksi ja Funet reititinpalvelutoteutukset siirretään vaiheittain Funet tietoliikennelaitepalveluun

4) Ideoiden käsittelyn jatkotoimet

    • Kehitysideoiden käsittelyn toimivuus, kehitysehdotukset
     • kirjataan ehdotusten Description-kenttään nettotieto: olennaiset ehdotukseen liittyvät seikat
     • kuvataan selkeämmin jo käynnissä olevat asiat
     • selkeytetään päätösten tekoa: kuka on päättänyt, milloin ja missä. Kuvausten tiiviys hävittää olennaisia asioita
     • Ideatoimikunnan jäseniä kehotetaan kirjaamaan kysymykset etukäteen ehdotusten osaksi, ehdotusten käsittelyä nopeuttamaan
    • Seuraavat palaverit 31.05. & 14.06.