Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

(Ohjeita Zoomin käyttöön: ZOOM- videokokoukseen liittyminen. Huomaathan, että voit liittyä kokoukseen myös selaimen kautta, eli Zoom-ohjelmaa ei ole pakko asentaa omalle koneelle)

Nauhoite:   (Kokous nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan tällä sivulla)zoom_0.mp4


Asialista/muistio:

 1. OpenAIRE-tiedonsiirto
  1. CERIF-tietomallin määrittely OpenAIRE tiedonsiirrossa
   1. Ollut organisaatioilla kommenttikierroksella
  2. Tiedonluovutuslupa
   1. Lähtenee organisaatioille marraskuun aikana. Ilmoitustyyppinen, vastausta ei vaadita ellei salli tiedonluovutuslupaa. Mahdollista asettaa rajauksia siirroille, esim. julkaisutyypin mukaan. Muutoksia voi ilmoittaa myös jälkeenpäin, virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
  3. Validointi kesken
   1. Tarkentunee joulukuun yhteyshenkilökokouseen
  4. Tieto EU-rahoitetusta tutkimuksesta OpenAIREen
   1. Jatkossa mahdollisesti mahdollista viedä omista tutkimustietojärjestelmistä OpenAIREen Virran kautta, vähentäisi organisaatioiden työtä (yhteensopivuudesta huolehtimen). Aikaisemminkin ollut mahdollista viedä tiedot suoraan OpenAIREen
  5. Taustaksi Suomen OpenAIRE NOAD (Helsingin yliopiston kirjasto) yhteenveto kyselyn tuloksista:
   1. https://blogs.helsinki.fi/openaire2020/2018/08/23/kansallisesta-koordinaatiosta-toivotaan-tukea-julkaisuarkistoille-openaire-kyselyn-tulosten-yhteenveto/
  6. Kommentti Nurminen/JY: oikea kehityssuunta, hankenumero-kentän kanssa ollut hankaluuksia julkaisuarkistoista, joten Virran kautta tietojen tuominen helpottaisi siirtoa.
 2. Vanhojen julkaisutietojen siirto VIRTAan
  1. Muutetaan tarkistuksia niin, että julkaisuvuoden 2016 tai vanhemmilta julkaisuilta tehdän vain välttämättömät tarkistukset, esitelty VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöt - kokous 19.10.2018
  2. Toistaiseksi testataan muutaman organisaation kanssa pienemmillä siirtotiedostoilla VIRTA testipalvelimilla
   1. Testi  XLM-tiedostoja, esim. yhden vuoden ajalta vanhoja julkaisutietoja, voi lähettää testipuolelle virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi. Kun saatu toimimaan, jatkossa toimitus tavallista tiedonsiirtotapaa käyttäen. Ilmoitetaan kun asia etenee.
   2. Vanhojen julkaisujen tuonnin ratkaiseminen jälkeen lähdetään selvittämään julkaisutiedonruusen kuulumattomien kuuluvien tietojen tuonti.
 3. Tiedonkeruun käsikirja 2018
  1. Koonti lähetetty yhteyshenkilöille + TUHA-julkaisuryhmälle 2.11., kommentit toivottiin ennen 13.11.
   1. Muutokset nähtävillä oranssilla merkittynä käsikirjan luonnoksessa wikin puolella. Käsitteiden ja määrittelyn osalta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=70191366 Julkaisutyyppien osalta: https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/7.5+Julkaisutyypit+2018
  2. Julkaisu marraskuun lopulla
   1. Ei suurta vaikutusta tiedonkeruuseen, lähinnä tarkennuksia.
   2. Ilmoitus yhteyshenkilöille ja TUHA-julkaisryhmälle kun käsikirja lukittu
  3. Ensi vuoden käsikirjan rakenteen uudistaminen (TUHA-julkaisryhmä)
   1. Aikataulun aikaistaminen sekä rakenteen uudistaminen (mm. ohjeiden ja paikan selkeyttäminen). TUHA-julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä tekee ehdotuksen ohjeiden päivittämisestä. (linkki)
 4. Muut asiat

...