Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added

Tiedonkeruulomake AMK-98-FHI-julkaisut-20172018


Kerättävät tiedot

Julkaisutyypeistä F, H ja I kerätään lukumäärätiedot. Tiedot summataan julkaisun julkaisutyypin, tieteenalan, OKM:n ohjauksen alan ja kansainvälisyyden mukaan.

...