Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


1 Yhteiskäyttöisyyden selvitys (1-2 httk) (alustavasti 09-11/2019 + muut kulut)

  • Selvitetään moniorganisaatiotoimintaan liittyvät kysymykset ja tarpeet hankkeen tueksi.

2 Moodlen moniorganisaatiomallin tekninen konseptointi (1-2 httk) (alustavasti 10/2019-03/2020 + muut kulut)

  • Laaditaan yhteistyössä toimittajan kanssa tekninen selvitys multitenanttisuudesta/3. osapuolten palveluista
  • Digicampus-hanke vastaa toimittajan työn hankkimisesta (kilpailutus ja työn kustannukset). 

3 Yhteiset 3. osapuolen palvelut oppimisympäristöön (1 httk) (alustavasti 09/2019-02/2020 + muut kulut)

  • Määritellään alustavasti oppimisalustan päälle tarvittavat palvelukomponentit (ml. videopalvelut ja avoimet oppimateriaalit)

4 Oppimisympäristöjen vaatimusmäärittelyn tukeminen (alustavasti 1-2 httk) (08/2019-06/2020 + muut kulut)

  • Tuetaan Digicampus-määrittelyryhmän + laajemman kk-ryhmän työtä vaatimusmäärittelyissä

...