Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Käyttöönoton yhteydessä CSC lähettää palveluntarjoajalle jaetun salaisuuden (merkkijonon), jonka avulla WLAN-infrastruktuuri liitetään eduroam-hierarkiaan. Liitämisen Liittämisen yhteydessä tarkistetaan, että palomuureissa sallitaan liikennöintiä liikennöinti UDP-porteilla 1812 ja 1813 palveluntarjoajien RADIUS-palvelimelle. Lisäksi UDP-fragmentointia fragmentointi pitää sallia verkossa. Palveluntarjoajan on syytä varata myös riittävästi IP-osoitteita vierailevia eduroam-käyttäjiä varten. CSC ohjeistaa käyttöönottovaiheessa ja antaa mm. testitunnuksia palvelun testaamista varten.

eduroam-yhteistö on määrittänyt portit, jotka on avattava eduroam-vierailijoille, jotta tutut palvelut on saatavissa kaikissa eduroam-verkoissa. Minimivaatimus on esitetty alla:

...

Ilmoita uusista tai poistuneista eduroam-käyttöpaikoista (katuosoitteen tarkkuudella) CSC:lle, joka ylläpitää Suomen tietoja kansainvälisessä eduroam-peittokartassa. Karttadatan pohjalta toimii myös eduroam Companion -mobiilisovellus (Android ja iOS), joka löytää GPS-paikannuksen ja karttadatan perusteella käyttäjää lähimpänä olevat eduroam-tukiasemat. CSC:ltä saa eduroam-tarroja kiinnitettäväksi esimerkiksi tilojen sisäänkäyntien yhteyteen. On myös valmisteltu opiskelijatöinä eduroam-aiheisia julisteita eduroamin mainostamiseen. Mielikuvitusta saa käyttää!

Sovitaan Viestinnästä vika- ja muutostilanteissa sovitaan yhdessä CSC:n ja palveluntarjoajan kesken viestinnästä vika- ja muutostilanteissa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan tarjoa eduroam-käyttäjätukea. Vierailevien eduroam-käyttäjien ongelmissa palveluntarjoajan käyttäjätuki voi tarvittaessa ohjeistaa loppukäyttäjää olemaan yhteydessä suoraan tämän kotiorganisaation käyttäjätukeen tai loppukäyttäjille suunnatulle eduroam.fi-sivustolle.

...