Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kohderyhmä: Korkeakoulujen opettajat, opiskelijat, hallintohenkilökunta.

Ilmoittautuminen (viimeistään viisi päivää ennen tapahtumaa osoitteessa): https://elomake.uef.fi/lomakkeet/21026/lomake.html

Lisätietoa DigiCampus-hankkeesta: https://digicampus.fi/

...