Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oulun yliopisto. Agora 

Etäosallistuminen: linkki tulee myöhemmin https://funet.zoom.us/j/535656579


Työpajat

  • O1 Digitaalinen oppimisympäristö ja Multilocation Classroom
  • O2 Pedagogis-digitaaliset tukipalvelut
  • O3 Oppimismaiseman uudelleensovittaminen
  • 04 Arvioinnin kehittäminen
  • O5 Esteettömyys ja saavutettavuus

...