Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus. Medistudia MS500

Etäosallistuminen: linkki tulee myöhemmin https://funet.zoom.us/j/125461990

Työpajat

  • K1 Digitaalinen oppimisympäristö ja Multilocation Classroom
  • K2 Pedagogis-digitaaliset tukipalvelut
  • K3 Oppimismaiseman uudelleensovittaminen
  • K4 Arvioinnin kehittäminen
  • K5 Esteettömyys ja saavutettavuus

...