Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Digital Education For All -hanke tarjoaa tietojenkäsittelytieteen ensimmäisen vuoden korkeakouluopintoja avoimesti kaikille. Tarkoituksena on yhdistää joustavat opiskelumahdollisuudet pääsykokeettomaan linjaan tietojenkäsittelytieteen opiskelijaksi. Lisäksi hanke kerää dataa, jotta avoimen opiskelun ja sisäänpääsykäytäntöjen kehittäminen muille aloille helpottuisi.

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, ja partnereina toimivat Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta 2018-20202021.

Ajankohtaista tietoa päivitetään hankkeen verkkosivuille.

DEFA on Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto (ÄlyOppi) -hankkeen rinnakkaishanke.


Tapahtumat

Menneitä tapahtumia:

8.5.2020 Johtoryhmän kokous

26.8.2019 DEFAn ja ÄlyOpin yhteinen tapaaminen

9.4.2019 Johtoryhmän kokous

8.8.2018 DEFAn ja ÄlyOpin yhteinen kickoff

Helsingin yliopiston yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

päävastuuhenkilö

Kjell Lemström

kjell.lemstrom@helsinki.fi

varahenkilö

Tommi Mikkonen

tommi.mikkonen@helsinki.fi

talous

Leena Kekäläinen

leena.kekalainen@helsinki.fi

projektisuunnittelija

Nea Pirttinen

nea.pirttinen@helsinki.fi

Partnereiden yhteystiedot

Hankkeeseen osallistuvien parteneiden yhteystietolista on löydettävissä täältä.