Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vastausten jäsentämisessä käytettiin Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuria (OPI-viitearkkitehtuuri 2015). Vastaukset täytettiin niihin OPI-viitearkkitehtuurin prosesseihin, joihin liittyen hankkeessa syntyy pysyviä tuotoksia. Vastauksia kirjattiin niihin prosesseihin/lokeroihin, joissa tuotoksia syntyy, muut voi jättää tyhjäksi. Lisäksi pysyvän tuloksen laajuutta arvioitiin (koulutusalakohtainen - korkeakoulukohtainen - alueellinen - valtakunnallinen - kansainvälinen).

Yhteyshenkilöt Yhteysosoite CSC:llä: Eeva Polvi, Anne Björklund ja Karoliina Sipovaara   opi@csc.fi 

Hankkeiden teemajako 

...