Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


KorkeakouluKehittämishankeTeemaAloitusvuosiNettisivut ja yhteyshenkilö(t)
1

Aalto-yliopisto 

YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen Työelämä ja jatkuva oppiminen

2017

 

https://impacted.fi 

kalle.airo(at)aalto.fi

2Aalto-yliopisto 

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin - DIGI-JOUJOU

Työelämä ja jatkuva oppiminen2017

https://blogs.aalto.fi/digijoujou/

eija.zitting(at)aalto.fi,

heidi.rontu(at)aalto.fi

3Aalto-yliopisto Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto Analytiikan hyödyntäminen2018 

https://wiki.eduuni.fi/x/av6DB

eija.zitting(at)aalto.fi

lauri.malmi(at)aalto.fi

4Aalto-yliopisto Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintaTyöelämä ja jatkuva oppiminen2018 

https://sites.google.com/view/yyto

eija.zitting(at)aalto.fi

pirkka.sippola(at)aalto.fi

5Helsingin yliopistoOpiskelijavalintojen uudistaminen -hanke Opiskelijavalinnat2017

http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/

ulla.sarajarvi(at)helsinki.fi

katri.kleemola(at)helsinki.fi

laura.pellikka(at)aalto.fi 

6 Helsingin yliopistoMonialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/

maikki.naarala(at)helsinki.fi

laura.riuttanen(at)helsinki.fi

7 Helsingin yliopistoDEFA - Digital Education for All Opiskelijavalinnat2018 

https://www.helsinki.fi/fi/projektit/digital-education-for-all

maikki.naarala(at)helsinki.fi

kjell.lemstrom(at)helsinki.fi 

8 Itä-Suomen yliopistoDigiCampus - Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut Oppimisympäristöt2018 

https://info.digicampus.fi/

juha.eskelinen(at)uef.fi

tuula.heide(at)uef.fi

9 Jyväskylän yliopistoToinen reitti yliopistoon Opiskelijavalinnat2018

https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try

jukka.lerkkanen(at)jyu.fi

10 Jyväskylän yliopistoOpiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa (OHO!) Korkeakoulupedagogiikka2017 

https://ohohanke.fi

ulla.klemola(at)jyu.fi 

11 Jyväskylän yliopistoTyöelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot Korkeakoulupedagogiikka2018 

https://www.tyopeda.fi

paivi.tynjala(at) jyu.fi

12 Oulun yliopistoMEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi Oppimisympäristöt2018 

https://www.medigi.fi

anne.remes(at)oulu.fi

jarmo.reponen(at)oulu.fi

13 Oulun yliopistoAnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa Analytiikan hyödyntäminen2018 

https://analytiikkaaly.fi/

hanni.muukkonen(at)oulu.fi

14 Tampereen yliopistoRistiinopiskelun kehittäminenJoustava oppiminen2017

https://wiki.eduuni.fi/x/2QHGAQ

mikko.markkola(at)uta.fi

sami.hautakangas(at)uta.fi

15 Turun yliopistoValtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuusJoustava oppiminen2017

https://www.utu.fi/fi/sivustot/lito/Sivut/home.aspx / www.lito.fi

taina.eriksson(at)utu.fi


16 Turun yliopistoKorkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen Korkeakoulupedagogiikka2017 

https://unips.fi

riitta.pyykko(at)utu.fi

minna.vuorio-lehti(at)utu.fi

17 Turun yliopistoJoustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen (Jobitti)Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

http://jobitti.utu.fi/index.php/mika-jobitti/

awarri(at)utu.fi Anni Wärri

18Haaga-Helia AmmattikorkeakouluTOTEEMI - Työstä oppimassa, työhönTyöelämä ja jatkuva oppiminen2017 

http://www.amktoteemi.fi

hannu.kotila(at)haaga-helia.fi

johanna.luostarinen(at)haaga-helia.fi

 
19Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissaJoustava oppiminen2018

http://www.kivako.fi

salla.huttunen(at)haaga-helia.fi

pasi.puranen(at)aalto.fi

teppo.varttala(at)haaga-helia.fi

 
20

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy


DLB - Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen  Joustava oppiminen2017 

https://www.hamk.fi/projektit/digitalisaatiolla-luonnonvarat-biotalouteen/

ulla.moilanen(at)hamk.fi

 
21Jyväskylän ammattikorkeakoulueAMK - Oppimisen uusi ekosysteemiJoustava oppiminen2017

https://www.eamk.fi/fi/etusivu/

hannu.ikonen(at)jamk.fi

paula.tyrvainen(at)jamk.fi

22Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen  Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi

tuula.haverinen(at)kamk.fi

minna.hokka(at)kamk.fi

23Lahden ammattikorkeakoulu Oy FDA - Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten  Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

http://www.finnishdesignacademy.fi/

kristiina.soini-salomaa(at)lamk.fi

ari.kankanen(at)lamk.fi 

jorma.lehtonen(at)lamk.fi 

 
24Lapin ammattikorkeakoulu OyKiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin  Joustava oppiminen2018 

http://www.kiertotalousamk.fi/

anne-mari.vaisanen(at)lapinamk.fi 

25Laurea-ammattikorkeakoulu OyReKey - Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen Työelämä ja jatkuva oppiminen2017

https://wiki.eduuni.fi/x/yxWoAg

paivi.mantere(at)laurea.fi

sari.jaaskelainen(at)laurea.fi

26Laurea-ammattikorkeakoulu Oy SOTE-PEDA 24/7Korkeakoulupedagogiikka2018 

http://sotepeda247.fi/

sanna.juvonen(at)laurea.fi

outi.ahonen(at)laurea.fi

mirkka.pirila(at)laurea.fi

tarja.a.laakkonen(at)laurea.fi

27Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019Opiskelijavalinnat2017 

http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi

tapio.rimpioja(at)metropolia.fi

marko.borodavkin(at)metropolia.fi

 
28Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali Oppimisympäristöt2017

https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/biodigi/

paivi.haapasalmi(at)metropolia.fi

heidi.malava(at)metropolia.fi

 
29

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oy

SOTKA - Sote-satelliittikoulutus alueelliseen työvoima- ja koulutustarpeeseen vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina

Työelämä ja jatkuva oppiminen2017

https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/sotka/

riitta.lumme(at) metropolia.fi 

30Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Digisti yhdessä Joustava oppiminen2017 

https://sites.google.com/metropolia.fi/digistiyhdessa

lea.vartiainen(at)metropolia.fi

 
31Oulun Ammattikorkeakoulu OyKOPE - Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke  Korkeakoulupedagogiikka2017

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/

asko.karjalainen(at)oamk.fi

hanna.alaniska(at)oamk.fi

32Savonia ammattikorkeakoulu Oy Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen  Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/

salla.seppanen(at)savonia.fi

marja.silen-lipponen(at)savonia.fi

 
33

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy


 
Automation in Network  Oppimisympäristöt2018 

https://tekniikka.seamk.fi/aune/

kati.katajisto(at)seamk.fi 

niko.ristimaki(at)seamk.fi 

34Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

https://tt.eduuni.fi/sites/amkit/avoin/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

seliina.paallysaho(at)seamk.fi

 
35Tampereen ammattikorkeakoulu OyOppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa  Analytiikan hyödyntäminen2018

http://apoa.tamk.fi/

hanna.ilola(at)tamk.fi

hanna.teras(at)tamk.fi

annika.latva(at)tamk.fi

36

Yrkeshögskolan   Arcada Ab


Vägledningscenter på svenska i Helsingfors


Työelämä ja jatkuva oppiminen2017

http://www.studeraihelsingfors.fi/

annika.stadius(at)arcada.fi

ida.soderlund(at)hanken.fi

...