Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Tarkista, että korkeakoulullesi on luotu Rekrytointikysely tarvittavalle tietonkeruuvuodelle
  1. Kyselylle on asetettu voimassaolon alkupvm ja loppupvm
 2. Tarkista, että kyselyn alle on luotu kyselykerta: AUTOMAATTI REKRY-AMK 20xx tai AUTOMAATTI REKRY-YO 20xx
  1. Kyselykerralle on asettu voimassaolon alkupvm ja loppupvm
  2. Huom. Oikeaan kyselyyn ohjautuminen edellyttää, että ohjaukseen liittyvät metatiedot on asetettu oikein. Tämä ei vielä toimi täysin automaattisesti, joten olethan yhteydessä osoitteeseen arvo@csc.fi kun luot uuden kyselykerran, jossa käytetään haka-kirjautumista. Varmistamme, että kirjautuminen vie oikeaan kyselyyn.
 3. Mikäli haluat henkilönumeron tallentuvan taustatiedoksi CSV-tiedostoon, ota yhteyttä organisaatiosi Haka-asiantuntijaan ja tarkista, että organisaationne luovuttaa attribuutin: employeeNumber
  1. Mikäli EPPN riittää, ei tarkistusta tarvitse tehdä
  2. Huom. Tällöin EPPN tulee jälkikäteen muuttaa korkeakoululla henkilönumeroksi ennen tietojen toimittamista KOTAan.
  3. Myös hakunumero tulee lisätä KOTAan vietävään tiedostoon. Henkilönumero + hakunumero -yhdistelmän pitäisi löytyä esim. valitun tiedot -tiedostosta.
 4. Ilmoita vastaajille kirjautumissivun osoite: https://arvokyselyt.fi/rekrykysely/

...