Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Julkaisutiedonkeruu
  1. Korkeakoulujen uuden rahoitusmallin mukaisen avoin saatavuus -tiedon kerääminen julkaisutiedonkeruussa (Liite 3) TTV-ohjausryhmässä 6.2.2019
   1. Yhteisjulkaisujen käsittely
   2. Lisäkerroin vaikuttaa julkaisuhin seuraavasti: yliopistoilla julkaisutyypeilel A & C, AMK-puolella avoin saatavuus kerroin A-E julkaisuille.
  2. Muutoksia tiedonkeruuseen / Vipusen poimintaan:
   1. OA-tietojen päivitykset mahdollisia myös julkaisuvuoden 2017 julkaisuille johtuen rahoitusmallista.
    1. Vuoden 2018 tiedoista eteenpäin päivitys mahdollista seuraavaan tiedonkeruuseen asti (2018 tiedot mahdollista päivittää 2020 tiedonkeruussa jne.)
   2. Muutetaan poimintaa siten, että ilmoitusvuonna julkaisun tilaan 0 tai 1 jääneet mutta myöhemmin julkaisun tilaan 2 päivitetyt julkaisut otetaan mukaan takautuvasti
  3. Aikataulu ja ohjeita
   1. Virheet ja puutteet DL 15.3., virheelliset viitetiedot, dublikaatit ja julkaisutyyppien tarkistus ja korjaus 5.4. Vipusessa 30.4. mennessä, 7.6. Vipusessa päivitetyty tiedot.
   2. Kysymys / Linna, UTU: Vaikuttaako yhteisjulkaisujen käsittely myös rahoitusmalliin, ts. jos julkaisu on yhdessä organisaatiossa rinnakkaistallennettu, saako kaikki saman julkaisun raportoineet organisaatiot kannustekertoimen?
    1. Rinnakkaistallennustieto julkaisukohtainen. Eli huomioidaan kaikkien organisaatioiden julkaisutietoihin (Haapamäki, OKM)
  4. Organisaatioiden sivu (päivitykset organisaatioiden tietoihin toivotaan kommenttikenttään, vaatii kirjautumisen)
  5. Kysymys / Nurminen, JY: Tarkentava kysymys rinnakkaistallentamisesta. Pystytäänkö oman organisaatioon hakemaan VIRTA-jtp rest rajapinnalla tieto siitä että joku toinen organisaatio on rinnakkaistallentanut julkaisun? .jatkokehityshuomiona että tämä tuotaisiin..
   1. Nikkanen: Virran rajapinnasta saa yhteisjulkaisuun liittyen yhteisjulkaisun tiedon ja samaan hakuun tulee yhteisjulkaisuun laskettujen erillisten julkaisujen VIRTA-ID:t. Tällä hetkellä ei ole mahdollista saada suoraan kaikkien yhteisjulkaisun alla olevien julkaisujen Avoin saatavuus tai Rinnakkaistallennettu -tietoja yhdellä haualla. Jatkokehitysidea.
  6. Toisaiseksi Vipusen raportilla hankalasti saatavilla avoin saatavuus-tiedot (jakautunut kahteen elementtiin), tähän kehitteillä parannus. 
 2. VIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmä
  1. Toimikausi päättyi, viimeinen Asiantuntijaryhmän kokous 16.1.2019 sekä VIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmän työstä (esittely TTV-ohjausryhmässä 6.2.2019)
  2. Asiantuntijaryhmän tuotokset
   1. Attribuuttipohjainen julkaisutyyppiluokitus
    1. Mahdollistaisi joustavammin erilaisten julkaisutyyppien tuomisen, tietojen syöttäminen ja tulkitseminen helpompaa, kattavampi yhteensopivuus
    2. "pääattribuutit" muoto, yleisö, emojulkaisun tyyppi. Ei lisättäisi nykyisiä pakollisuuksia.
   2. Avoin saatavuus -tiedon määritelmä
    1. Avoimen saatavuuden tarkistus Virrassa ulkoisesta palvelusta, esim. Unpaywall
    2. Mahdollistaisin myös artikkelimaksujen ilmoittamisen
   3. Meriittiluokitus
    1. Meriittiluokituksen pilotointi Aalto yliopiston kanssa
   4. Riippuen kommenteista ja päätöksestä siirtymiseen, teknisen toteutuksen aloitus Virrassa syksyllä 2019, jonka jälkeen pilotti. Tuotantoon 2020, iirtymäajalla. Kommentteja voi lähettää virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
   5. Kommentti / Nurminen, JY: Lisää ilmaisuvoimaa hyvä, mutta pakollisuuksissa oltava konservatiivinen, tiedot sellaisia jotka näyttäisivät löytyvän julkaisuarkistoista mutta eivät tutkimustietojärjestelmistä, olisiko mahdollista kerätä suoraan julkaisuarkistoista. Toivottavaa että päästäisiin mahdollisimman pienillä järjestelmämuutoksilla.
   6. Kommentti / Louhelainen, OYK: Unpaywall ei aina tarjoa oikeaa tai ajantasaista tietoa. Ulkoisten palveluiden käyttäminen oltava varovaista.
 3. Vanhojen julkaisutietojen tuonti
  1. Poistettu 19.10. yhteyshenkilökokouksessa sovitut tarkistukset julkaisuvuoden 2016 ja sitä vanhemmilta julkaisuilta
  2. Mikäli organisaatioilla on mahdollisuuksia toimittaa vanhempia julkaisutietoja, voivat olla yhteydessä virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi ja CSCllä ajetaan testiympäristössä julkaisutiedot
 4. Muuta
  1. Alayksikkökoodeista
   1. 11.-13.2. mahdollisuus ilmoittaa vuoden 2019 alayksiköt KOTA-järjestelmään. Seuraavan kerran toimittaminen mahdollista huhtikuussa.
   2. VIRTA hakee jatkossa alayksiköt Vipusen rajapinnasta → tieto automaattisesti KOTA-järjestelmästä VIRTAan. Ei enää tarvetta manuaaliseen päivittämiseen CSCllä.
  2. OpenAIRE tiedonsiirto validoitavana OpenAIRElla
 5. Tilaisuuksia
  1. Making sense of Open Science jungle - 12.3. kello 10-16, Paasitorni, Helsinki
  2. Julkaisufoorumi-seminaari 20.3. klo 12-16, Minerva-tori, Helsinki
  3. Bibliometriikkaseminaari 8.4. klo 10-16 Minerva-tori, Helsinki
  4. euroCRIS Membership Meeting 27.-29.5. Helsinki/Espoo
   1. "Tapaamiseen toivotaan lyhyitä esityksiä (lightning talk) erityisesti Pohjoismaista ja olisi hienoa, jos esityksiä olisi myös suomalaisista korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista,  esimerkiksi tutkimustiedon hallinnan tai avoimen tieteen edistämisen aihepiireistä. Aiheita voi ehdottaa lähettämällä abstrakti maaliskuun loppuun mennessä sähköpostitse järjestäjille eurocris@eurocris.org "
  5. KOTA-seminaari, 27.-28.8. Lahti
 6. Seuraava kokous 8.3.2019 https://wiki.eduuni.fi/x/n4EcBQ

...