Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/969128139

Nauhoite:  (kokous tallennetaan ja nauhoite julkaistaan myöhemmin tällä sivulla)https://kannu.csc.fi/s/xB4px3A6gaeAcMT


Asialista/muistio:

 1. Julkaisutiedonkeruun tilannekatsaus + kysymykset
  1. Tilanneraportti Extra-Vipunen: https://extra.vipunen.fi/Raportit/Latausraportit%20tilanne%20-%20sql.xlsb?Web=1 (huom. päivittyy 3h välein (klo 9, 12, 15 yms.) ja voi päivityksen jälkeen näyttää hetken tiedot puutteellisina)
  2. 15.3. mennessä viitetiedot vuoden 2018 tietojen tiedonkeruuseen
  3. 5.4. mennessä
   1. Puutteellisten viitetietojen korjaaminen, tarkistukset nähtävillä: Julkaisun tila → https://extra.vipunen.fi/julkaisutiedot/Sivut/Tiedon-laatu.aspx → Latausraportit virheet
   2. Duplikaattien korjaaminen Duplikaattien tunnistussäännöt → https://extra.vipunen.fi/julkaisutiedot/Sivut/Tiedon-laatu.aspx → Latausraportit duplikaatit
   3. Yhteisjulkaisujen ristiriitaisuuksien korjaaminen vähintään julkaisutyyppien osalta Yhteisjulkaisujen tunnistussäännöt → https://extra.vipunen.fi/julkaisutiedot/Sivut/Tiedon-laatu.aspx → Yhteisjulkaisut ristiriitaiset
    1. Kysymys chätissä, Viljanen / Turku AMK: Tuleeko siitä virheraportti, jos yhteisjulkaisuissa on ristiriitainen Avoin saatavuus tai Rinnakkaistallennettu -tieto?
     1.  Nikkanen / CSC: Tällä hetkellä ei, mutta katsotaan mikäli saataisiin korjattua.
    2. Yhteisjulkaisut käsitelty tarkemmin edellisessä yhteyshenkilökokouksessa 8.2.2019
    3. Organisaatioiden sivuyhteyshenkilöt, päivittämispyynnöt kommenteilla sivun alaosaan (vaatii kirjatumisen)
 2. Julkaisutiedonkeruun ohjeistuksen uusinta
  1. TUHA-julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän 22.2. kokouksessa tiedonkeruukäsikirjan rakenteen uudistamisesta (muistio: TUHA-julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous 22.2.2019)
  2. Keskeisen julkaisutiedonkeruun sisällöllisen ohjeistuksen vienti linkitettynä yhteistyöryhmän wikisivulle
  3. Mahdollisesti myös teknisen ohjeistuksen kokoaminen keskitetysti
    
 3. Avoin saatavuus - Vipunen
  1. Vipuseen lisätty Avoin saatavuus -tietoa varten oma raporttinsa, jossa julkaisutiedot nähtävissä rahoitusmallin avoimen saatavuuden kertoimen mukaisesti eli huomioidaan sekä Avoin saatavuus (OA ja hybridi) että Rinnakkaistallennettu (kyllä).
   1. Avoin saatavuus -tietoa uudessa rahoitusmallissa käsitelty VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöt - kokous 8.2.2019
  2. Yliopistot: https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Julkaisut.aspx
  3. Ammattikorkeakoulut: https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Julkaisut.aspx

 4. Muuta
  1. Julkaisukanavatietokannan REST-rajapinnan - Jufo_History -kentän käyttö suositeltavaa Julkaisukanavatietokannan REST-rajapinta
   1. Toistaiseksi päivitetty vuositasoisia Jufo_2012,...,Jufo_2019 -kenttiä, mutta näistä pyritään eroon Jufo_History kentällä
  2. Työn alla ISBN-tunnusten korjaaminen väliviivalliseen muotoon
   1. → yhtenäistäisi Virran tietoja TSVn suuntaan ja helpottaisi JUFO-määrittelyä
  3. OpenAIRE tiedonsiirtoon liittyen tiedonluovutusluvat organisaatioihin tiedonkeruun jälkeen maaliskuussa, käsitelty tarkemmin VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöt - kokous 14.12.2018
   1. Esitys https://avointiede.fi/fi/open-science-jungle, etäyhteys + tallenne tulee saataville
  4. VIRTA-julkaisutietopalveluun liittyen kysely yhteyshenkilöille kevään aikana
  5. Kysymys chätissä,  Niemi / UEF: Tiedonkeruun käsikirja 2019 - milloin saadaan käyttöön?
   1.  Nikkanen / CSC: ei vielä tarkempaa tietoa, pyritään huomattavasti aikaisempaan kuin viime vuonna. Attribuuttipohjaisen tietomallin ohjeistus ei mitä luultavimmin ehdi vielä vuoden 2019 käsikirjaan.
  6. Kysymys chätissä, Karhula / HY: Onko niin että 2019 julkaisut eivät tule vielä Virran rajapintaan? Jos näin on niin onko tarkoituksella niin?
   1. Eskola / CSC: Pitäisi näkyä, näkyvyys ei riipu julkaisun vuodesta vaan julkaisun tilasta. Puutteista voi laittaa viestiä virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
  7. Kysymys chätissä, Karvonen / TTL: Hei yksi kysymys, eduunissa on esimerkkitiedosto xlm-skeemasta. Tiedosto sisältää elementtejä/kytkimiä, jotka kuvaus -sivulla on laitettu poistuvaksi vuoden 2016 jälkeen. Onko näitä vanhoja kytkimiä tarkoitus pitää koodissa mukana? Mikä sivu sisältää ajankohtaisinta tietoa?

   1. Nikkanen / CSC: päivitetään sivu XML-Skeemat, julkaisujen ja tyyppien skeematiedostot ajantasaisia myös nykyisessä versiossa - eli validointi ok mutta esimerkkitiedosto vanhentunut.

  8. Seuraava VIRTA-yhteyshenkilöiden kokous 5.4.2019
    

...