Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

(in english)


Päivitetty 27.12.2018


Kiitos, kun käytät CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ("CSC") Eduuni-palveluja ("Palveluja"). Palveluiden käyttö edellyttää Eduuni-ID-tunnuksen ("Eduuni-ID") rekisteröimistä. Rekisteröimällä Eduuni-ID:n hyväksyt seuraavat käyttöehdot:

 1. Käytä Palveluja vain työhön liittyvään toimintaan.
 2. Huolehdi, että Eduuni-ID:hen rekisteröidyt tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.
 3. Käytä Eduuni-ID:n kirjautumistapana oman organisaation tarjoamaa kirjautumistapaa, jos mahdollista. Jos valitsit internet-pohjaisen kirjautumistavan, niin ota käyttöön niihin liittyvät turva-asetukset.
 4. Käytä valitsemassasi Eduuni-ID kirjautumistavassa hyvien käytäntöjen mukaista vahvaa salasanaa. (Esimerkiksi viestintävirasto opastaa vahvan salasanan valinnassa: https://pidempiparempi.fi)
 5. Älä koskaan jaa Eduuni-ID:n kirjautumistapaa kenenkään kanssa.
 6. Sitoudut ilmoittamaan CSC:lle viipymättä, jos Eduuni-ID:täsi on käytetty ilman lupaa.
 7. Olet vastuussa Palveluihin tallentamastasi tai välittämästäsi sisällöstä ja siitä, että se on kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten, sekä näiden ehtojen mukainen.
 8. Älä käytä Palveluja tai Palveluiden sisältöjä mihinkään laittomaan tarkoitukseen. Lain rikkominen katsotaan Palveluiden väärinkäytöksi.
 9. Jos Palveluihin tallentamasi sisältö sisältää henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa, niin vastaat siitä, että tietojen käsittelyyn käytetty palvelu on vaadittujen turvatoimien mukainen.
 10. Palvelun käytössä ei luovuteta Sisällön omistusoikeuksia tai immateriaalioikeuksia, ellei toisin ole sovittu.
 11. Sinun on välittömästi ilmoitettava kaikista tiedossa olevista tai epäillyistä tietoturvaloukkauksista.
 12. Olet vastuussa seurauksista, jotka aiheutuvat näiden käyttöehtojen rikkomisesta, johon voi sisältyä, mutta ei rajoitu, rikkomuksen ilmoittamiseen kotiorganisaatiollesi ja, jos toiminnan katsotaan olevan laitonta, asianmukaisille lainvalvontaviranomaisille.


Voit käyttää Eduuni-ID-kirjautumista myös Eduunin ulkopuolisissa muiden toimijoiden palveluissa. Tällöin kyseisen toimijan palveluun sovelletaan toimijan omia käyttöehtoja.

Rekisteröimällä Eduuni-ID:n, hyväksyt myös sen, että CSC käsittelee henkilötietojasi Eduuni-tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

CSC pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Jos teemme merkittäviä muutoksia näihin ehtoihin, lähetämme sinulle sähköpostiviestin palveluun kirjautumisen yhteydessä.