Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 1/2019

  • Torstaina 7.3.2019 kello 12-15
  • Kokoushuone Louhi, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

...