Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Section
Column

TUHA-tutkimusinfrastruktuurityöryhmä edistää tietoja, hyviä toimintatapoja ja kokemuksia jakamalla ryhmän jäsenten sekä taustaorganisaatioiden työtä tutkimusinfrastruktuurien kehittämisessä

Ryhmän kokoonpano:

Vetäjä: Marjaana Suorsa, Tutkimuskoordinaattori, Turun yliopisto

Jäsenet (tilanne 12.2.2019):

 • Riitta Alajärvi-Kauppi, TKI palvelupäällikkö, Lapin korkeakoulukonserni
 • Päivi Ervast, lakimies, Lapin ammattikorkeakoulu
 • Kari Haatanen, tietotekniikka-asiantuntija, Helsingin yliopisto
 • Tiina Heinistö, forskningskoordinator, Åbo Akademi
 • Juha Herrala, asiantuntija, Tampereen yliopisto
 • Tua Hindersson-Söderholm, bibliotekschef, Hanken Svenska handelshögskolan
 • Ilmari Jauhiainen, suunnittelija, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Anu Juslin, tutkimuksen kehittämispäällikkö, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Miki Kallio, erityisasiantuntija, Oulun yliopisto
 • Pia-Maria Kallio, tutkimuspalvelupäällikkö, Åbo Akademi
 • Simo Keuramo, järjestelmäsuunnittelija, Turun yliopisto
 • Marja Kokko, suunnittelija, Jyväskylän yliopisto
 • Pirjo Kontkanen, lakimies, Helsingin yliopisto
 • Anne Lehto, johtaja, Tritonia
 • Anttoni Lehto, hankeasiantuntija, Turun AMK
 • Leenakaija Lehto, ict-suunnittelija, Hämeen AMK
 • Annamaija Lehvo, tiedepolitiikan erityisasiantuntija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Sari Lötjönen, informaatikko, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Sanna Marttinen, toiminnanjohtaja, TULANET
 • Tanja Matikainen, suunnittelija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Mikko Mikkola, asiantuntija (tutkimusinfrastruktuurit), Aalto-yliopisto
 • Minna Männikkö, tutkimusjohtaja, Oulun yliopisto
 • Jori Mäntysalo, järjestemäasiantuntija, Tampereen yliopisto
 • Ilkka Nokelainen, informaatikko, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Ulla Nygren, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto
 • Susanna Nykyri, johtava tietoasiantuntija, Tampereen yliopisto
 • Turkka Näppilä, datan hallinnan asiantuntija, Tampereen yliopisto
 • Marko Peura, tutkimushallinnon asiantuntija, Helsingin yliopisto
 • Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö, Karelia AMK
 • Toni Raja-Hanhela, palvelupäällikkö, Lapin yliopisto
 • Jukka Rantasaari, palvelupäällikkö, Turun yliopisto
 • Mari Riipinen, yksikön päällikkö, Turun yliopisto
 • Kirsi Rinne, asiantuntija, Aalto-yliopisto
 • Anne-Christine Ritschkoff, tieteellinen johtaja, VTT
 • Aija Ryyppö, tutkimuskoordinaattori, Oulun yliopisto
 • Pekka Savolainen, tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto
 • Antti Siltanen, koordinaattori, Helsingin yliopisto
 • Sari Stenvall, kehittämispäällikkö, Turun yliopisto
 • Eija Suikkanen, vastaava tietoasiantuntija, Turun AMK
 • Anne Sunikka, asiakkuuspäällikkö, Aalto-yliopisto
 • Merja Särkioja, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Timo Taskinen, tutkimuksen kehittämispäällikkö, Jyväskylän yliopisto
 • Ville Tenhunen, tietotekniikkaprojektipäällikkö, Helsingin yliopisto
 • Elina Tonteri, asiantuntija, Helsingin yliopisto
 • Sanna Villikka, hallintopäällikkö, Helsingin yliopisto
Column
width40%
Include PageSähköpostilistoille liittyminenSähköpostilistoille liittyminen

 

Panel
borderColorBlack
bgColorWhite
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorlightgreen
borderStylesolid
titleTutkimusinfrastruktuurien tietovaranto

Tutkimusinfrastruktuurien tyyppiluokitus ja kansallinen infrastruktuurien tietovaranto

Tavoitteena on sopia yhdessä korkeakoulun ulkopuolelle käytettäväksi tarjottavan tutkimusinfrastruktuurin kuvailutiedoista sekä luoda yhteinen tyyppiluokitus. Näiden tietojen avulla voidaan rakentaa kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tietovaranto, jolloin monia ryhmän tavoitteita (ks. muistio 9.2.) saataisiin täytettyä.

 Tutkimusinfrastruktuuriryhmä kokoontui etäkokoukseen 9.2.2017. Kokouksessa päätettiin tavoitteista ja motivaatiosta, keskusteltiin tyyppiluokituksista sekä yhteisen tietovarannon metatiedoista.

TUHA-seminaarissa 19.4.2017 järjestettiin työpaja, jossa paneuduttiin erityisesti edellytyksiin, joiden täyttyessä korkeakoulu voi halutessaan lisätä tutkimusinfrastruktuurin yhteiseen tietovarantoon ja portaaliin näytettäväksi.

Children Display
depth1
styleh4
sorttitle

Infrastruktuurien avoimuuden periaatteiden kartoitus Dipolissa, 14.1.2015

CSC:n luonnostelema selvitys infrastruktuuritietopankista, ensimmäinen versio TUHA-infraryhmän kommentoitavaksi

Infratietopankki_selvitys_vedos20150410.docx
Kun kommentoitte tai lisäätte tekstiä suoraan dokumenttiin, käytättehän Track changes -toimintoa. Selvityksen laatijat haluaisivat tietää myös kommenttien alkuperän.

 

Panel
borderColorBlack
bgColorwhite
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorlightblue
borderStylesolid
titleMateriaaleja
Panel
borderColorBlack
bgColorwhite
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorlightblue
borderStylesolid
titleInfratoiminnan taustakartoitus

Tutkimusinfrastruktuuritoiminnan taustakartoitus, kesä-syksy 2014.

Työryhmän työn aloittamisen helpottamiseksi järjestettiin kesällä ja alkusyksystä 2014 taustakartoitus jäsenorganisaatioiden TI-toiminnasta. Täydentämätön versio kyselylomakkeesta löytyy tästä: Taustakartoitus_TUHA-infra_kyselylomake

Vastaukset organisaatioittain:

Oulun yliopisto: UnivOULU-Taustakartoitus_TUHA-infra_250614.docx

Turun yliopisto: Taustakartoitus_TUHA-infra_050814_TY.docx

Lapin ammattikorkeakoulu: Taustakartoitus_TUHA-infra_180614 Lapin amk.docx

Helsingin yliopisto: Taustakartoitus_TUHA-infra_HY.docx, HY tutkimusinfrastruktuuriohjelma 2013_2016.pdf

Aalto-yliopisto: Taustakartoitus_TUHA-infra_AaltoYliopisto100914.docx, Aalto_RI_politiikka.pdf

 Panel
borderColorBlack
bgColorwhite
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorlightblue
borderStylesolid
titleMateriaaleja

Infrastruktuurien avoimuuden periaatteiden kartoitus Dipolissa, 14.1.2015

CSC:n luonnostelema selvitys infrastruktuuritietopankista, ensimmäinen versio TUHA-infraryhmän kommentoitavaksi