Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

DigiCampus-hankkeen roadshow

DigiCampus-hankkeen järjestämä roadshow kiersi loka-marraskuussa 2018 viidellä eri paikkakunnalla. Roadshow'n tavoitteena oli tarjota korkeakouluille mahdollisuus tutustua hankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin. Roadshow oli suunnattu korkeakoulujen opettajille, opiskelijoille ja hallintohenkilökunnalle. Osallistujia roadshow keräsi lähes 170 ja 24 eri korkeakoulusta.  


Dan Holm (CSC) ja Tuula Heide (Itä-Suomen yliopisto)

Kuvassa: Dan Holm (CSC) ja Tuula Heide, DigiCampus-hankkeen hankejohtaja (Itä-Suomen yliopisto) Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella.

Roadshow toteutettiin samalla konseptilla kaikilla paikkakunnilla, pääosin työpajatyöskentelynä. Työpajat perustuivat DigiCampus-hankkeen osahankkeisiin. Työpajojen tausta-aineistona hyödynnettiin kesäkuussa 2018 järjestetyn Oppimisympäristöt-työpajan tuotoksia.

Tilaisuuksissa osallistujat pääsivät pohtimaan tarpeitaan muun muassa digitaalisten oppimisympäristöjen, pedagogis-digitaalisten tukipalvelujen ja arvioinnin kehittämisen suhteen. Tilaisuuksiin oli järjestetty myös etäosallistumismahdollisuus hankkeen esittelyn ja työpajojen yhteenvedon ajaksi.


Kuvassa: Oppimismaisema-työpajan vetäjä Susanne Hallberg (Itä-Suomen yliopisto).

DigiCampus-hanke


DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelun tukemiseksi. Lisäksi tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli, oppimisympäristön laatumittari sekä kehitetään kampusten oppimismaisemaa, jossa fyysinen ja digitaalinen opetus sulautuvat yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Sisältöihin keskittyvissä hankkeissa toteutetaan oppimisen ekosysteemi biotaloudessa sekä tarjotaan ympärivuotista kemian kurssitarjontaa sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään kehittämällä EXAM-tenttipalvelua.


Lisätietoa: https://info.digicampus.fi/
19.6.2019 järjestetyn Oppimisympäristöt-työpajan osallistujien näkemyksiä siitä, mikä on oppimisympäristö

Oppimisympäristöt-työpajan (19.6.2018) osallistujien näkemyksiä siitä, mikä on oppimisympäristö.


DigiCampus roadshown materiaalit