Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Luonnos

Tehtävät

Synergiaryhmä on korkeakoulujen ja niiden sidosryhmien avoin asiantuntijaryhmä opiskelun ja opetuksen tukipalveluita ja hallintoa koskevissa kysymyksissä. Synergiaryhmä toimii korkeakoulujen ja Opetushallituksen tietohallinnon ja opintohallinnon yhteistyötä edistävän KOOTuki-ryhmän ohjauksessa.

...

  • Jatketaan korkeakoulujen erityisrahoitettujen kehittämishankkeiden etenemisen ja tulosten seuraamista sekä kehittämistyön kontribuointia
  • Jatketaan OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyötä seuraavana painopisteenä opettajan palvelut ja prosessit, huomioiden kasvava korkeakoulujen välinen verkostoituminen ja yhteistyö
  • OPI-viitearkkitehtuurin jalkauttaminen korkeakouluihin

Synergiaryhmä kokoontuu vuoden 2019 aikana neljään työpajaan, joista kaksi järjestetään keväällä ja kaksi syksyllä. Kevään toinen työpaja järjestetään osana opetus- ja kulttuuriministeriön,  KOOTuki-ryhmän ja Synergiaryhmän järjestämää kevätseminaaria. Näiden lisäksi keväällä järjestetetään yksi yksipäiväinen työpaja.  Työpajat pidetään korkeakouluissa, joilla on halukkuutta kokouksen isännöintiin.

...

Vuonna 2019 Synergiaryhmän puheenjohtajana toimii Tapio Ekholm Metropolia ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajana Totti Tuhkanen Turun yliopistosta. Ryhmän sihteerinä koordinaattorina toimii Helena Majamäki CSC:ltä.

...