Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • EMREX-Puro selvitys LIITE (Kohtanen)
  • Terveiset kevätseminaarista Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö – Miten kehittämishankkeet, yhteinen arkkitehtuurityö ja yhteiset tietovarannot tukevat visiota 2030? (Kohtanen ja PolviMajamäki) LIITE
  • KOTA-seminaari 27.-28.8.2019 Lahdessa

...