Page tree
Title: (Luonnos) Tiedonkeruun käsikirja 2019  
Author: Leo Linko May 13, 2019
Last Changed by: Leo Linko May 22, 2019
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.eduuni.fi/x/KipLBg
Export As: Word · PDF  
Labels
Global Labels (2)
Outgoing Links
External Links (1)
    https://kotaplus.csc.fi
Suorat tiedonkeruut (2)     Page: Käsikirjan lataaminen pdf-muotoon
    Page: Tietojen lataus Kota-järjestelmään