Versio 1.0 1.10.2019.


Tämä on avoimen tieteen koordinaatiossa tuotettu suositus tutkimusaineistojen pysyvien tunnisteiden käytöstä tutkimuksen tuen suunnittelijoille ja tarjoajille.

Suosittelemme, että tutkimusorganisaatiot avoimen tieteen ja FAIR -periaatteiden edistämiseksi tekevät oman PID-politiikan. Tätä suositusta voi halutessaan käyttää työssä tukena.


 1. Tunnisteiden käyttö ja hallinta on dokumentoitua ja tukee tutkijayhteisön tarpeita.
 2. Kaikilla tutkimusaineistoilla, jotka avataan tai joiden kuvailutiedot julkaistaan tutkimustuloksen julkaisemisen yhteydessä, on ainutkertainen, pysyvä tunniste, mieluiten DOI tai URN. 
 3. Pysyvät tunnisteet ohjaavat riittävään kuvailutietoon.
 4. Jos aineisto ei ole enää saatavilla, pysyvä tunniste ohjaa edelleen sen kuvailutietoihin muistosivulla.
 5. Yhdellä aineistolla voi olla useita eri järjestelmien tunnisteita. 
 6. Relaatioiden kuvaamiseen käytetään DataCiten relaatiotyyppejä.
 7. Tunnisteissa käytetään semanttista merkitystä harkiten, esimerkiksi objektin identifioivia pysyviä elementtejä voi käyttää.
 8. Tunnisteilla on määritelty rakenne.
 9. Ihmisille tarkoitetut tunnisteet ovat käyttäjäystävällisiä.
 10. Turhien pysyvien tunnisteiden luomista vältetään.Tutkimusaineistoilla tarkoitamme tässä tutkijan tuottamaa aineistoa tai tutkimusprosessin aikana käyttämää resurssia, johon tutkimuksen löydökset ja tulokset perustuvat. Tietoaineistoihin yleensä kuuluvat sekä tutkimuksen tuottamat että tutkimuksen hyödynnettävissä olevat aineistot. Datan liitteeksi tarvitaan kuvailevaa ja teknistä tietoa siitä, mitä informaatiota se sisältää. Tutkimusdataan liittyy paljon tietoa siitä, miten se on rakenteistettu ja koodattu, miten se on syntynyt ja miten sitä on käsitelty. Nämä tiedot on aina syytä tallentaa esimerkiksi metatietoihin, koodikirjoihin ja/tai muuhun dokumentaatioon. Yhdessä datan kanssa tästä kokonaisuudesta muodostuu tutkimusaineisto. 

(Sovellettu Avoimen tieteen tutkimusaineiston määritelmästä: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin_tiede:tutkimusaineisto )


Tunnisteella tarkoitamme kontekstissaan ainutkertaista objektin yksilöivää merkkijonoa.


Pysyvällä tunnisteella (Persistent identifier, PID) tarkoitamme tässä koneellisesti tulkittavaa ainutkertaista ja pysyvää tunnistetta, joka on resolvoitavissa verkossa ja avoimesti löydettävissä. 

(Sovellettu PID-verkoston määritelmästä:  https://wiki.eduuni.fi/display/CscPidVerkosto/Sanasto )


Käyttäjäystävällisyydellä  tarkoitamme, että tunniste on käyttäjälle tunnistettavissa ja sitä pystyy käyttämään viittaamisessa helposti. Sen ei esimerkiksi tule olla kohtuuttoman pitkä ja viittamisen pitää olla mahdollista sopivalla tarkkuudella. Tunniste on esimerkiksi voitava kopioida painetusta materiaalista riittävän helposti selaimeen. 


Relaatiolla tarkoitamme tietoaineistojen tunnisteiden keskinäisiä sekä aineistojen ja julkaisujen välisiä suhteita.


Resolvoinnilla tarkoitamme tässä keskitetysti hallinnoitua uudelleenohjausta ihmisluettavalle verkkosivulle, joka edustaa tunnisteen sisältöä ja josta pääsee siihen käsiksi mikäli se on digitaalista.


Posteri

Syyspäivien esitys 2019

Syyspäivien 2019 esitys jatkoksi 

 • No labels