Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förord

Forskningsfinansiering

Uppgifter om finansieringsbeslut samlas från privata och offentliga finansiärer. Det visar bl.a. vilken person eller organisation som fått finansiering, den beviljade summan, projektets namn, en beskrivning av projektet samt vem finansiären är och hur finansieringen utlystes. Läs mer här.