Sisällysluettelo

Tavoite ja tausta

Tavoitteena on tuottaa luonnos niistä kyvykkyyksistä eli toimintamalleista ja prosesseista, henkilöstöstä ja osaamisesta sekä tiedoista ja järjestelmistä (JHS 179 Liite 2), joita tarvitaan, jotta tutkija voi käsitellä tutkimusaineistojaan vastuullisen tieteen periaatteiden mukaisesti (https://www.vastuullinentiede.fi/).

Taustana suunnittelulle ovat myös Avoin tiede ja data. Toimenpideohjelma suomalaiselle tiedeyhteisölle tavoitteet ja toimenpiteet:

 • Osatavoite 1: Tutkijat saavat tutkimukseensa tuen ja palvelut helposti ja läheltä. Paikalliset tukipalvelut hyötyvät kansallisesti koordinoiduista ratkaisuista. Yhteistyötä tehden suomalainen tiedeyhteisö on enemmän kuin osiensa summa.
 • Toimenpide 6. Vahvistetaan tutkimuspalvelujen tarvelähtöisyyttä CSC:n ja tutkimusorganisaatioiden sekä tutkijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä lisäämällä varmistetaan, että kansallisesti tuotetut palvelut vastaavat tutkimuksen tarpeita.
 • Toimenpide 7. Tarjotaan tutkimuspalvelut yhden luukun kautta Tutkijan ei tarvitse tietää, tuottaako hänen palvelunsa yliopisto, CSC vai kaupallinen toimittaja. Oman organisaation tukipalvelut toimivat porttina tutkijan ja palveluntuottajan välillä.
 • Toimenpide 8. Sitoudutaan European Open Science Cloud -julistukseen Suomalaiset tutkimusorganisaatiot allekirjoittavat European Open Science Cloud -julistuksen ja sitoutuvat johonkin siinä esitetyistä toimenpiteistä.

Työryhmän tapaamisessa 15.5.2019 Avoimen tieteen kevätpäivillä keskusteltiin miten laaja toimintamalllin kuvauksen tulisi olla. Mielipiteitä oli sekä ideaalimallin että minimimallin puolesta. Jonkinlaisena kompromissina päädyttiin sipulimalliin, joka mahdollistaa tuotettavien asioiden kuvaamisen eri tasoilla.

Nämä asiat tulee tuottaa -työpajojen työskentely

Työpajoissa 1.10.2019 ja 3.10.2019 työstettiin Tutkijan datapalveluihin liittyviä käyttötapauksia. Käyttötapausten pohjalta ryhmät listasivat asioita minimitukeen, laajempaan tukeen ja ideaalimalliin. Mukana oli yhteensä viisitoista osallistujaa, muutamat molemmissa työpajoissa. Osallistujat olivat Tuomas J. Alaterä (Tietoarkisto), Maria Harviainen (Taideyliopisto), Saila Huuskonen (Tampereen yliopisto), Päivi Kanerva (Turun yliopisto), O-P Kaurahalme (Turun yliopisto), Tuija Korhonen (Helsingin yliopisto), Sari Lötjönen (LUT-yliopisto), Minna Marjamaa (Laurea amk), Turkka Näppilä (Tampereen yliopisto), Jukka Rantasaari (Turun yliopisto), Nina-Mari Salminen (LUKE), Liisa Siipilehto (Helsingin yliopisto), Eija Suikkanen (Turun amk), Maria Söderholm (Aalto) ja Marjut Vuorinen (THL). Molemmat työpajat veti Pauli Assinen (Helsingin yliopisto), joka on myös koonnut työskentelyn tuloksista alla olevat taulukot ja ryhmitellyt asiat otsikoiden Osaaminen, Tukipalvelut, Tukipalveluosoite, Verkkosivu, Ohjeistus, Prosessi, Yhteistyö, Linjaus ja Resurssointi alle.

Ensimmäisessä työpajassa hahmoteltiin käyttötapauksia ja palvelujen kuvaamista. Tuotoksia tärkeämmäksi nousi keskustelu aiheesta. Keskustelun pohjalta toisen työpajan työskentelytapa jäsentyi selkeämmin käyttötapauspohjaiseksi. Toisessa työpajassa kolme ryhmää valitsi kukin muutamia käyttötapauksia käsiteltäväksi annetun lomakkeen mukaisesti. 

Toisessa työpajassa käytetty lomake.

Tutkijan polun kriittinen kohta: <..>

RooliMitä

Miksi


Minimituki


Laajempi tuki

Ideaalimalli


Toisessa työpajassa käsitellyt käyttötapaukset

RooliMitäMiksi
TutkijaHaluan lähettää DMPn kommentoitavaksi.Ollakseni varma että DMP on kunnossa.
TutkijaHaluan siirtää datani henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun.Muutkin kuin oman organisaation tutkijat voivat käyttää dataa.
TutkijaHaluan tallentaa anonymisoimatonta dataa datarepositoriin tai datapankkiin, jne.Taatakseni turvallisen säilytyksen ja jatkokäytön.
TutkijaHaluan, että data, jonka avaan on linkitettävissä.Lisään datani näkyvyyttä ja uudelleen käyttöä.
TutkijaHaluan julkaista aineistoni metadatanLisätäkseni tutkimukseni näkyvyyttä ja löydettävyyttä 
TutkijaHaluan löytää tietoa rahoittajien suosittelemista datan hallintasuunnitelmien parhaista käytänteistäJotta saisin rahaa
Tutkija/PI/tutkimuskoordinaattoriHaluaisin tietää millaisia sopimuksia minun täytyy tehdä tutkimuksenaineiston käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi?
haluan työkaluja sopimusten tekemiseen
Datan käyttöoikeuksien hallinnointi niin, että sopimuksen mukaiset ihmiset pääsevät käyttämään dataa
Tutkimuksen tukipalvelun henkilökuntaan asiantuntijaVoin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmiaJotta tutkija saa rahoitusta
TutkijaHaluan ottaa yhteyttä tutkimuksen tukipalveluihin haluamallani tavallaNämä asiat tulee tuottaa -mallit käyttötapauksittain

Työpajassa 3.10.2019 laaditut Nämä asiat tulee tuottaa -mallit

Haluan julkaista aineistoni metadatan

Miminituki

Tukipalvelu

 • Ohjaamme metadata-työkalun pariin ja sen ohjeisiin

Laajempi tuki

Tukipalvelu

 • Järjestetään koulutuksia, vierihoitoa
 • Metadatan tarkistuspalvelu: mm. affiliaatiot

Prosessi

 • Aineiston koko elinkaaren kattava kuvailutietojen keruu yhteen paikkaan, oman organisaation tarpeisiin.

Ideaalimalli

Tukipalvelu

 • Aineiston koko elinkaaren kattava, automatisoitu ja standartoidun kuvailutietojen keruu yhteen paikkaan, joka on yhteydessä kansallisiin ja kansainvälisiin metadata-hakupalveluihin.
 • Saman palvelun kautta voi tuottaa ja liittää tai hyödyntää rajapintaa myös kaikki aineiston hallintaan liittyvät hallinnolliset dokumentit
 • Tiedonhallintanäkökulma otettu mallissa hyvin huomioon.

Haluan lähettää DMPn kommentoitavaksi.

Miminituki
Osaaminen
 • osaaminen DMPn kommentoimiseen (täsmennettävä mistä ja minkä tasoisesta osaamisesta on kyse)
Tukipalveluosoite
 • Tukipalveluosoite DMP:lle
Verkkosivu
 • kerrotaan DMP:stä
 • löytyy sähköpostiosoite, jonne DMPn voi lähettää kommentoitavaksi
Laajempi tuki
Tukipalvelu
 • Mahdollisuus käyttää tietosuoja-, laki-, immateriaalioikeuksiin liittyviä palveluita.
Verkkosivu
 • Organisaation verkkosivulta löytyy tarkistuslista asioista, jonka avulla tutkija voi arvioida DMPnsä sisältöä.
Ideaalimalli
Yhteistyö
 • Alan tutkimusta hallitsevat tekevät arvion DMPstä ja kommentoivat.

Haluan löytää tietoa rahoittajien suosittelemista datan hallintasuunnitelmien parhaista käytänteistä

Miminituki
Verkkosivu
 •  josta löytyy rahoittajittain linkit heidän ohjeisiinsa. Rahoittajien eri rahoitushaut eriteltynä.
 • Aurora-tietokanta kaikkien käytössä
Laajempi tuki
Tukipalvelu
 • Neuvontaa (vierihoitoa) ohjeistuksen tulkitsemiseen.
Ohjeistus
 • DMP-tuulista löytyy rahoittajien ohje aineistonhallintasuunnitelman tekoon.
Ideaalimalli
Tukipalvelu
 • Aurora-tietokannassa hakuehtona: vaatiiko rahoittaja aineistonhallintasuunnitelmaa
Ohjeistus
 • Kaikkien rahoittajien ohjeet, vinkit, hyvät käytänteet sekä pohjat samassa paikassa (DMPTuulissa).
Linjaus
 • Rahoittajien vaatimukset olisivat kaikilla samat
 • Rahoittajien suositukset ovat linjassa (=samat) kuin DMPTuulista löytyvät ohjeet.

Haluan ottaa yhteyttä tutkimuksen tukipalveluihin haluamallani tavalla

Miminituki
Verkkosivu
 •  Yhteystietojen pitää löytyä yleisiltä verkkosivuilta yhdestä paikasta ja muualta, sopivilta sivuilta, linkitykset tänne
Laajempi tuki
Tukipalveluosoite
 • Yksi palveluosoite (sposti), jonka takaa löytyy kaikki tukipalvelut. Tutkijan ei tarvitse tietää, kenelle kysymys kuuluu.
Ideaalimalli
Tukipalvelu
 • Yhteiseen palveluosoitteeseen saa yhteyden CHAT-toiminnolla ja puhelimitse 24/7.
Resurssointi
 • Palveluosoite on hyvin resurssoitu.

Haluan siirtää datani henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun.

Miminituki
Tukipalveluosoite
 • Tukipalveluosoite datan siirrolle
Verkkosivu
 •  jossa kerrotaan ulkopuolisista palveluista ja mikä niistä soveltuu millekin datalle (turvallisuus) datan siirrossa henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun
 • jolla kerrotaan, miten datan siirto tehdään henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun
Laajempi tuki
Tukipalvelu
 • Helpdesk-palvelu
Ideaalimalli
Tukipalvelu
 • Tutkijan käytössä on sähköinen työpöytä, jonka avulla hän ottaa käyttöön organisaation datan siirtopalvelun, joka huolehtii datan siirrosta ja käyttöoikeuksista sopimuksineen sisältäen asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen.

Haluan tallentaa anonymisoimatonta dataa datarepositoriin tai datapankkiin, jne.

Miminituki
Tukipalveluosoite
 • Tukipalveluosoite anonymisoimattoman datan tallentamiseen
Verkkosivu
 • josta selviää repositori- ja datapankkipalvelut, josta tutkija itse selvittää mitkä vaihtoehdot hänelle sopivat anonymisoimattoman datan tallentamiseen
Laajempi tuki
Neuvonta
 • Organisaatio pystyy suosittelemaan tiettyjä palveluita ja perustelemaan suositukset. 
Tukipalvelu
 • Organisaation palvelu voi selvittää tutkijan puolesta soveltuuko palvelu tutkijan tallennustarpeisiin, esim. avustaa käyttösopimuksen tekemisessä, tukee kuvailussa,…
Verkkosivu
 • Organisaatiolla on verkkosivu, josta käy ilmi repositori- ja datapankkipalvelut, joiden ominaisuudet ja sopivuus erilaisten datojen tallentamiselle on arvioitu. 
Ideaalimalli
Tukipalvelu
 • Tutkija kertoo mistä data löytyy ja organisaation palvelut hoitaa tallennusprosessin alusta loppuun.

Haluan, että data, jonka avaan on linkitettävissä.

Miminituki
Tukipalveluosoite
 • Tukipalveluosoite datan avaamiselle linkitettävänä
Verkkosivu
 •  löytyy tietoa niistä repositori- ja datapankkipalveluista, joihin tallennetut aineistot ovat linkitettävissä
 • josta selviää repositori- ja datapankkipalvelut, josta tutkija itse selvittää mitkä vaihtoehdot hänelle sopivat datan avaamiseen linkitettynä
Laajempi tuki
Tukipalvelu
 • Organisaatio pystyy suosittelemaan tiettyjä datan avaamiseen linkitettäväksi tarkoitettuja palveluita , jotka soveltuvat tutkijan tieteenalaprofiiliin. 
 • Organisaation palvelu voi datan avaamiseen liittyen esim. avustaa käyttösopimuksen tekemisessä, tukee kuvailussa,… (organisaatio täsmentää).
Ideaalimalli
Tukipalvelu
 • Organisaatiolla on käytössä appi (AI), jossa tutkija valitsee datan avaamispalvelun ja tarvitsemansa muut lisäpalvelut (metadata, kuvailu, sopimukset,.. ) jonka jälkeen appi lähettää palvelupyynnön tarvittavien palveluiden toteuttamiseksi. [”Linkkikäteen” :)]

Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia

Miminituki
Tukipalvelu
 • DMP-tuulin ääreen ohjaaminen.
Verkkosivu
 • tarjotaan linkkejä, joiden takaa löytyy hyviä käytännön ohjeita tutkijalle aineistonhallintasuunnitelman tekoon
Laajempi tuki
Osaaminen
 • Asiantuntijat osallistuvat aineistonhallintasuunnitelman osa-alueisiin liittyviin sekä rahoittajien järjestämiin koulutuksiin oman organisaation sisällä ja kansallisesti.
 •  Perehdytään oman organisaation ohjeistukseen mm. sopimuksista, tietoturvasta, tallennusratkaisuista
Tukipalvelu
 • Pyydetään tutkijalta tutkimussuunnitelma
Yhteistyö
 • Kansallisen verkoston tarjoama tuki ja sieltä tulevat yhteiset linjaukset
 • Organisaation sisällä aktiivinen asiantuntijaverkosto kommentoinnin apuna
Ideaalimalli
Ohjeistus
 • Kommentointiohje, josta asiantuntija pystyy valitsemaan kysymyksittäin ja aineistokohtaisesti erilaiset tavat kommentoida.
Yhteistyö
 • Kansallinen virtuaaliverkosto aineistonhallintasuunnitelmien kommentointiin.
 • Kansallinen kommentointipooli, jonne voi lähettää aineistonhallintasuunnitelman muiden organisaatioiden asiantuntijoiden kommentoitavaksi.
 • Tutkijoita mukaan aineistonhallintasuunnitemien kommentointiin.

Resurssointi

 • Tarpeeksi aikaa kommentoinnille. Kommentointipalvelut resurssoidaan hyvin.

Haluaisin tietää millaisia sopimuksia minun täytyy tehdä tutkimuksenaineiston käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi?

haluan työkaluja sopimusten tekemiseen

Miminituki
Tukipalvelu
 • lakimiespalvelut projekteja varten
Tukipalveluosoite
 • Tukipalveluosoite sopimusten hallintaan
Verkkosivu
 • jossa kootusti tiedot datan jakamisesta (tarkistuslista keskeisimmistä asioista, tapauskertomuksia riitatilanteista)
Ohjeistus
 • organisaation oma ohje sovittavista asioista (esim. oikeuksien siirtosopimus) – kolmijako:  tutkimusryhmän sisäiset sopimukset, organisaation sisäiset ja väliset sopimukset ja data-arkistojen kanssa tehtävät sopimukset
Laajempi tuki
Tukipalvelu
 • proaktiivinen konsultointi siirtymäkohdissa (esim. rahoituksen saaminen)
 • lakimies koulutustilaisuuksiin mukaan
Ideaalimalli
Tukipalvelu
 • konsultaation pohjalta tehdyt valmiit sopimukset

Yhteenveto tukitasoittain

Alla olevissa taulukoihin on koottu eri käyttötapauksissa mainitut asiat yhteen tukitasoittain. Tämä tarkastelu sisältää päällekkäisyyksiä, kun asioita käsiteltiin käyttötapauksittain toisistaan riippumattomasti. Ensimmäiseen sarakkeeseen koottujen asioiden taustan ymmärtämiseksi on toiseen sarakkeeseen merkitty käyttötapaus, jonka käsittelyssä ko. asia on otettu esille. Kun käsitellyt käyttötapaukset eivät kata kaikkea tutkijoille annetavaa datatukea, niin taulukosta varmasti puuttuu asioita.

(warning) Taulukko tarkoitettu työstettäväksi ja kommentoitavaksi!


TUTKIJAN DATAPALVELUJEN MINIMITUKI

Käyttötapaus
Osaaminen
 • osaaminen DMPn kommentoimiseen (täsmennettävä mistä ja minkä tasoisesta osaamisesta on kyse)
Haluan lähettää DMPn kommentoitavaksi.
Tukipalvelu
 • DMP-tuulin ääreen ohjaaminen.
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia
 • lakimiespalvelut projekteja varten
Haluaisin tietää millaisia sopimuksia minun täytyy tehdä tutkimuksenaineiston käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi? haluan työkaluja sopimusten tekemiseen
 • Ohjaamme metadata-työkalun pariin ja sen ohjeisiin
Haluan julkaista aineistoni metadatan
Tukipalveluosoite
 • Tukipalveluosoite anonymisoimattoman datan tallentamiseen
Haluan tallentaa anonymisoimatonta dataa datarepositoriin tai datapankkiin, jne.
 • Tukipalveluosoite datan avaamiselle linkitettävänä
Haluan, että data, jonka avaan on linkitettävissä.
 • Tukipalveluosoite datan siirrolle
Haluan siirtää datani henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun.
 • Tukipalveluosoite DMP:lle
Haluan lähettää DMPn kommentoitavaksi.
 • Tukipalveluosoite sopimusten hallintaan
Haluaisin tietää millaisia sopimuksia minun täytyy tehdä tutkimuksenaineiston käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi?
haluan työkaluja sopimusten tekemiseen
Verkkosivu
 •  jossa kerrotaan ulkopuolisista palveluista ja mikä niistä soveltuu millekin datalle (turvallisuus) datan siirrossa henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun
Haluan siirtää datani henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun.
 •  josta löytyy rahoittajittain linkit heidän ohjeisiinsa. Rahoittajien eri rahoitushaut eriteltynä.
 • Aurora-tietokanta kaikkien käytössä
Haluan löytää tietoa rahoittajien suosittelemista datan hallintasuunnitelmien parhaista käytänteistä
 •  löytyy tietoa niistä repositori- ja datapankkipalveluista, joihin tallennetut aineistot ovat linkitettävissä
Haluan, että data, jonka avaan on linkitettävissä.
 •  Yhteystietojen pitää löytyä yleisiltä verkkosivuilta yhdestä paikasta ja muualta, sopivilta sivuilta, linkitykset tänne
Haluan ottaa yhteyttä tutkimuksen tukipalveluihin haluamallani tavalla
 • jolla kerrotaan, miten datan siirto tehdään henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun
Haluan siirtää datani henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun.
 • jossa kootusti tiedot datan jakamisesta (tarkistuslista keskeisimmistä asioista, tapauskertomuksia riitatilanteista)
Haluaisin tietää millaisia sopimuksia minun täytyy tehdä tutkimuksenaineiston käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi?
haluan työkaluja sopimusten tekemiseen
 • josta selviää repositori- ja datapankkipalvelut, josta tutkija itse selvittää mitkä vaihtoehdot hänelle sopivat anonymisoimattoman datan tallentamiseen
Haluan tallentaa anonymisoimatonta dataa datarepositoriin tai datapankkiin, jne.
 • josta selviää repositori- ja datapankkipalvelut, josta tutkija itse selvittää mitkä vaihtoehdot hänelle sopivat datan avaamiseen linkitettynä
Haluan, että data, jonka avaan on linkitettävissä.
 • kerrotaan DMP:stä
Haluan lähettää DMPn kommentoitavaksi.
 • löytyy sähköpostiosoite, jonne DMPn voi lähettää kommentoitavaksi
Haluan lähettää DMPn kommentoitavaksi.
 • tarjotaan linkkejä, joiden takaa löytyy hyviä käytännön ohjeita tutkijalle aineistonhallintasuunnitelman tekoon
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia
Ohjeistus
 • organisaation oma ohje sovittavista asioista (esim. oikeuksien siirtosopimus) – kolmijako:  tutkimusryhmän sisäiset sopimukset, organisaation sisäiset ja väliset sopimukset ja data-arkistojen kanssa tehtävät sopimukset
Haluaisin tietää millaisia sopimuksia minun täytyy tehdä tutkimuksenaineiston käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi?
haluan työkaluja sopimusten tekemiseen


TUTKIJAN DATAPALVELUJEN LAAJEMPI TUKI

Käyttötapaus
Osaaminen
 • Asiantuntijat osallistuvat aineistonhallintasuunnitelman osa-alueisiin liittyviin sekä rahoittajien järjestämiin koulutuksiin oman organisaation sisällä ja kansallisesti.
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia
 • Perehdytään oman organisaation ohjeistukseen mm. sopimuksista, tietoturvasta, tallennusratkaisuista
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia
Tukipalvelu
 • Mahdollisuus käyttää tietosuoja-, laki-, immateriaalioikeuksiin liittyviä palveluita.
Haluan lähettää DMPn kommentoitavaksi.
 • Helpdesk-palvelu
Haluan siirtää datani henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun.
 • Organisaatio pystyy suosittelemaan tiettyjä palveluita ja perustelemaan suositukset. 
Haluan tallentaa anonymisoimatonta dataa datarepositoriin tai datapankkiin, jne.
 • Organisaation palvelu voi selvittää tutkijan puolesta soveltuuko palvelu tutkijan tallennustarpeisiin, esim. avustaa käyttösopimuksen tekemisessä, tukee kuvailussa,…
Haluan tallentaa anonymisoimatonta dataa datarepositoriin tai datapankkiin, jne.
 • Organisaatio pystyy suosittelemaan tiettyjä datan avaamiseen linkitettäväksi tarkoitettuja palveluita , jotka soveltuvat tutkijan tieteenalaprofiiliin. 
Haluan, että data, jonka avaan on linkitettävissä.
 • Organisaation palvelu voi datan avaamiseen liittyen esim. avustaa käyttösopimuksen tekemisessä, tukee kuvailussa,… (organisaatio täsmentää).
Haluan, että data, jonka avaan on linkitettävissä.
 • Järjestetään koulutuksia, vierihoitoa
Haluan julkaista aineistoni metadatan
 • Metadatan tarkistuspalvelu: mm. affiliaatiot
Haluan julkaista aineistoni metadatan
 • Neuvontaa (vierihoitoa) ohjeistuksen tulkitsemiseen.
Haluan löytää tietoa rahoittajien suosittelemista datan hallintasuunnitelmien parhaista käytänteistä
 • proaktiivinen konsultointi siirtymäkohdissa (esim. rahoituksen saaminen)
Haluaisin tietää millaisia sopimuksia minun täytyy tehdä tutkimuksenaineiston käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi?
haluan työkaluja sopimusten tekemiseen
 • lakimies koulutustilaisuuksiin mukaan
Haluaisin tietää millaisia sopimuksia minun täytyy tehdä tutkimuksenaineiston käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi?
haluan työkaluja sopimusten tekemiseen
 • Pyydetään tutkijalta tutkimussuunnitelma
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia
Tukipalveluosoite
 • Yksi palveluosoite (sposti), jonka takaa löytyy kaikki tukipalvelut. Tutkijan ei tarvitse tietää, kenelle kysymys kuuluu.
Haluan ottaa yhteyttä tutkimuksen tukipalveluihin haluamallani tavalla
Verkkosivu
 • Organisaation verkkosivulta löytyy tarkistuslista asioista, jonka avulla tutkija voi arvioida DMPnsä sisältöä.
Haluan lähettää DMPn kommentoitavaksi.
 • Organisaatiolla on verkkosivu, josta käy ilmi repositori- ja datapankkipalvelut, joiden ominaisuudet ja sopivuus erilaisten datojen tallentamiselle on arvioitu. 
Haluan tallentaa anonymisoimatonta dataa datarepositoriin tai datapankkiin, jne.
Ohjeistus
 • DMP-tuulista löytyy rahoittajien ohje aineistonhallintasuunnitelman tekoon.
Haluan löytää tietoa rahoittajien suosittelemista datan hallintasuunnitelmien parhaista käytänteistä
Prosessi
 • Aineiston koko elinkaaren kattava kuvailutietojen keruu yhteen paikkaan, oman organisaation tarpeisiin.
Haluan julkaista aineistoni metadatan
Yhteistyö
 • Kansallisen verkoston tarjoama tuki ja sieltä tulevat yhteiset linjaukset
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia
 • Organisaation sisällä aktiivinen asiantuntijaverkosto kommentoinnin apuna
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia


TUTKIJAN DATAPALVELUJEN IDEAALIMALLI

Käyttötapaus
Tukipalvelu
 • Tutkijan käytössä on sähköinen työpöytä, jonka avulla hän ottaa käyttöön organisaation datan siirtopalvelun, joka huolehtii datan siirrosta ja käyttöoikeuksista sopimuksineen sisältäen asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen.
Haluan siirtää datani henkilökohtaiselta tallennusvälineeltä ulkopuoliseen palveluun.
 • Tutkija kertoo mistä data löytyy ja organisaation palvelut hoitaa tallennusprosessin alusta loppuun.

Haluan tallentaa anonymisoimatonta dataa datarepositoriin tai datapankkiin, jne.

 • Organisaatiolla on käytössä appi (AI), jossa tutkija valitsee datan avaamispalvelun ja tarvitsemansa muut lisäpalvelut (metadata, kuvailu, sopimukset,.. ) jonka jälkeen appi lähettää palvelupyynnön tarvittavien palveluiden toteuttamiseksi. [”Linkkikäteen” :)]
Haluan, että data, jonka avaan on linkitettävissä.
 • Aineiston koko elinkaaren kattava, automatisoitu ja standartoidun kuvailutietojen keruu yhteen paikkaan, joka on yhteydessä kansallisiin ja kansainvälisiin metadata-hakupalveluihin.
 • Saman palvelun kautta voi tuottaa ja liittää tai hyödyntää rajapintaa myös kaikki aineiston hallintaan liittyvät hallinnolliset dokumentit
 • Tiedonhallintanäkökulma otettu mallissa hyvin huomioon.
Haluan julkaista aineistoni metadatan
 • Aurora-tietokannassa hakuehtona: vaatiiko rahoittaja aineistonhallintasuunnitelmaa
Haluan löytää tietoa rahoittajien suosittelemista datan hallintasuunnitelmien parhaista käytänteistä
 • konsultaation pohjalta tehdyt valmiit sopimukset
Haluaisin tietää millaisia sopimuksia minun täytyy tehdä tutkimuksenaineiston käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi?
haluan työkaluja sopimusten tekemiseen
 • Yhteiseen palveluosoitteeseen saa yhteyden CHAT-toiminnolla ja puhelimitse 24/7.
Haluan ottaa yhteyttä tutkimuksen tukipalveluihin haluamallani tavalla
Ohjeistus
 • Kaikkien rahoittajien ohjeet, vinkit, hyvät käytänteet sekä pohjat samassa paikassa (DMPTuulissa).
Haluan löytää tietoa rahoittajien suosittelemista datan hallintasuunnitelmien parhaista käytänteistä
 • Kommentointiohje, josta asiantuntija pystyy valitsemaan kysymyksittäin ja aineistokohtaisesti erilaiset tavat kommentoida.
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia
Yhteistyö
 • Alan tutkimusta hallitsevat tekevät arvion DMPstä ja kommentoivat.
Haluan lähettää DMPn kommentoitavaksi.
 • Kansallinen virtuaaliverkosto aineistonhallintasuunnitelmien kommentointiin.
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia
 • Kansallinen kommentointipooli, jonne voi lähettää aineistonhallintasuunnitelman muiden organisaatioiden asiantuntijoiden kommentoitavaksi.
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia
 • Tutkijoita mukaan aineistonhallintasuunnitemien kommentointiin.
Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia
Linjaus
 • Rahoittajien vaatimukset olisivat kaikilla samat
 • Rahoittajien suositukset ovat linjassa (=samat) kuin DMPTuulista löytyvät ohjeet.
Haluan löytää tietoa rahoittajien suosittelemista datan hallintasuunnitelmien parhaista käytänteistä
Resurssointi
 • Tarpeeksi aikaa kommentoinnille. Kommentointipalvelut resurssoidaan hyvin.

Voin helposti arvioida ja kommentoida aineistonhallintasuunnitelmia

 • Palveluosoite on hyvin resurssoitu.
Haluan ottaa yhteyttä tutkimuksen tukipalveluihin haluamallani tavalla