• Tentaattori voi tällä toiminnallisuudella luoda yleisiä ja henkilökohtaisia tenttejä, joissa on valinnaisia sisältöjä/teoksia ja opiskelija tenttiä varatessaan valitsee, mitkä tentin valinnaiset aihealueet (esim. kirjat) hän tenttii.
  • Opiskelija valitsee valinnaiset tentittävät sisällöt tenttivarauksessa ja tentissä hänelle näytetään valittujen aihealueiden kysymykset. Opiskelija voi vaihtaa valintoja ennen tenttiä, perumalla ajan varauksen ja varaamalla uuden ajan ja tekemällä uudet valinnat.
  • Toiminto on toteutettu lisäämällä Tentin Aihealue –ominaisuuteen toiminnallisuus ”valinnainen aihealue”. Kun merkitset ruksin tähän kohtaan, aihealue näytetään opiskelijalle tentin varauksessa valinnaisena, jonka hän voi valita mukaan tenttiin tai jättää valitsematta. Valinnaisia aihealeuita tentissä voi olla yksi tai useampia.
  • Samassa tentissä voi olla sekä valinnaisia että pakollisia aihealueita. Jos yhtään aihealutta ei ole merkitty valinnaiseksi, tentti tavallinen perustentti, jossa kaikki aihealueet ovat kaikille samat.
  • Aihealueiden valinnaisuutta voi käyttää sekä yleisessä että henkilökohtaisessa tentissä. Kypsyysnäytteessä tämä ei ole käytössä.


Tentin laatiminen:

  • Luo tentti ja lisää Perustiedot -sivun asetukset. Kirjoita kohtaan ”Tenttivarauksen aikana näkyvä ohjeistus opiskelijalle” ohjeet valinnaisten aihealueiden valintaan tenttiä varatessa.
  • Tee tentin rakenne tavalliseen tapaan lisäämällä aihealueet tenttiin ja niiden alle kysymykset.

  • Jos aihealue on valinnainen, merkitse ruksi kohtaan ”Valinnainen aihealue”. Tällöin aihealue näytetään opiskelijalle tenttiaikaa varatessa valinnaisena, jonka jonka hän voi valita tai jättää valitsematta.
  • Lisää kysymykset tenttiin tavalliseen tapaan ja laita kysymysten arvonta päälle, jos käytät tätä toiminnallisuutta.
  • Julkaise tentti tavalliseen tapaan

Opiskelijan varausnäkymässä valinnaisten aihealueiden kohdalla näkyy valinta ”Haluan suorittaa aihealueen”, jossa opiskelija valitsee ne aihealueet, jotka tenttii. Jos kaikki aihealueet ovat valinnaisia, tulee opiskelijan valita ainakin yksi, jotta voi varata ajan tentin tekemiseen.


  • No labels