Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 13.12.2019 kello 13-14.30

Etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/969128139

Nauhoite: https://kannu.csc.fi/s/wAEi8itdTQXJd5B


 1. Virta - WoS tarkastelu (Yrjö Leino, CSC)
  1. Miten kattavasti suomalaiset julkaisut löytyvät eri julkaisutietokannoista

  2. Käytetty Web of Science aineistoa, jonka käsittely CSCllä esim. Vipusen Bibliometriikka-osioon sekä Tieteen tila -raportteja varten. Tarkastelussa julkaisuvuodet 2012-2017

  3. VirtaTuloksia2019(2).xlsx
   1. Tarkastelussa julkaisutyypit A-C
   2. Suurimmalta osin hyvä kattavuus, mutta eroa tieteenalojen välillä. Yhteiskuntatieteissä ja humanistisissä tieteissä kattavuus huonompi.
   3. Myös yliopistojen välillä eroa johtuen tieteenalaprofiileiden kattavuudesta WoS:ssa.
   4. WoS:ssa myös julkaisuja joita ei raportoitu VIRTAan, muutama prosentti kaikista julkaisuista.
    1. Konferenssijulkaisuja, ellei tutkijat itse ilmoittaneet
    2. Affiliaation muutokset, virkavapaalla olevien tutkijoiden julkaisut jne.
     1. Virkavapaalla olevien tutkijoiden ohjeistukset affiliaation kirjaamiseen
   5. Myös tapauksia joissa WoS ei tunnista Virran kautta toimitettuja julkaisuja oikeille affiliaatioille (muita kuin yliopistosairaaloita, rajattu tarkastelun ulkopuolelle)
    1. Työpaikkaa vaihtavat tutkijat suurin yksittäinen syy
   6. Yhteisjulkaisuissa yliopistojen välillä osin eri käsityksiä julkaisun tyypistä
  4. Mahdollisia kysymyksiä tarkasteluun liittyen?
   1. Konferenssien osalta huomattava että Wos ei indeksoi kaikkia julkaisuja, ja toisaalta indeksoi sellaisia julkaisuja jotka eivät täytä OKM:n kriteereitä, esim. abstraktit
   2. ÅA: yliopistot eivät saa WoS importoinnin kautta kaikkia julkaisuja, onko eroa esim. Scopukseen? ÅA:lla paljon tunnistamattomia julkaisuja WoS:ssa.
    1. ÅA ja TY tekevät paljon yhteistyötä, ja useissa julkaisuissa ensimmäisenä tekijänä ilmoitettu TY:n tutkija, jotka näkyvät WoS:n osoitekentässä ainoastaan TY:llä (WoS tunnistaa osoitteesta vain ensimmäisenä mainitun). Scopuksessa osoitteiden tarkistus parempi, joten luultavasti tunnistaa ÅA:n julkaisuja enemmän, mutta vertailua Scopuksen ja Virran välillä ei ole toistaiseksi tehty.
   3. OY: Onko konferenssin sisältönä muuta kuin WoS?
    1. Mukana laajennettu konferenssiosio. Vertailtu Aallon kanssa eroja konferenssijulkaisujen määrissä, ja todettu että WoS merkinnyt konferenssijulkaisujen tyypiksi "article", Aallolle samat julkaisut näkyneet tyypillä "conference proceedings". Eli WoS saattaa antaa tuottajan omassa palvelussa samalla julkaisulle eri julkaisutyypin, kuin mitä ilmoitettu WoS:in datassa. Hankaloittaa julkaisutyypin tunnistamista.
   4. Kysymyksiä WoS tarkastelusta voi lähettää osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
 2. Tietomallin laajentaminen
  1. VIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmä
  2. Katsaus missä mennään laajentamisen suhteen
   1. Pilotointi, testidatan lähettäminen CSClle
  3. Avoimia kysymyksiä:
   1. Attribuuttien generointi julkaisutyyppejä toimittaville organisaatioille?
    1. Päätös keväällä 2020
   2. Vanhoille julkaisuille attribuuttien generointi?
    1. esim. C2 vastaa useampaa kuin attribuuttiyhdistelmää, vaatii yhteistä päätöstä kuinka tullaan käsittelemään
   3. KOTA-seminaarin julkaisutiedonkeruun esipäivän kommentteja käsitelty yhteyshenkilöiden kokouksessa 18.10., ks. yhteenveto
  4. Tuleva aikataulu
   1. Teknisen valmiuksen kehittäminen aloitettu lokakuussa 2019, tekninen valmius vastaanottaa valmis alkuvuodesta 2020
   2. Määrittelyt ja käsikirjan ohjeistuksen muutokset keväällä 2020
   3. Tiedonsiirron pilotointi 2020 alusta pilotoivien organisaatioiden kanssa
   4. Julkaisutyypin mukainen tarkastelu mahdollista myös attribuuteista
 3. Tiedonkeruun käsikirja 2019
  1. Ei tulossa muutoksia viime vuoteen julkaisutiedonkeruun osalta, käsikirja lukitaan luultavimmin ensi viikon aikana
 4. Vuosisuunnitelma 2020 läpikäynti
  1. VIRTA-julkaisutietopalvelun suunnitelma 2020
   1. Maaliskuun puolessa välissä DL tietojen toimittamiselle, tietojen korjaus huhtikuun loppuun mennessä ja julkaisu Vipusessa toukokuun alussa. JUFO-tasojen varmistukset kesäkuun alussa ja päivitys Vipuseen kesäkuussa.
   2. Unpaywall avoin saatavuus -tiedon rikastamiseen, selvitys keväällä 2020
    1. Kommentti: Unpaywallissa osin laittomasti avoimia versioita (kustantajan version vastaisia)
   3. Ulkopuoliset lähteet VIRTAAN, esim. tiedonkeruun ulkopuolisissa organisaatioissa tehdyt julkaisut, selvitys keväällä 2020
 5. Muuta
  1. CSV-XML työkalu 2020, päivitetään
  2. OpenAIRE integraation tilannekatsaus
   1. Harvestoitu, mutta ei vielä näkyvillä portaalissa. Yhteyshenkilöille ilmoitus kun näkyvillä. Tiedonluovutuslupien mukainen päivitys rajapintaan alkuvuodesta 2020.
  3. Kansalliskirjaston OpenAPC webinaari 4.12.
   1. 20191204_VIRTA_APC.pptx
   2. Tallenne + muut esitykset Finelib-konsortian extrassa (tunnukset tarvitaan)
   3. https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=finelibekstra&title=APC-webinaarit
  4. JISC Publication Router (https://www.jisc.ac.uk/publications-router) - vastaava Suomeen?
   1. Jätetty ehdotus Ideapankkiin CSCIDEAPANKKI-85 - Getting issue details... STATUS
   2. Julkaisutiedon siirto tutkimusjärjestelmiin automatisoidusti, ilman harvestointia.
  5. Tutkimustietovarannon webinaari tulossa keväällä
   1. Kutsu välitetään VIRTA-yhteyshenkilöille
 6. Kevään 2020 ehdotetut kokousajankohdat:
  1. pe 14.2.2020 kello 13-14:30
  2. pe 20.3.2020 kello 13-14:30
  3. pe 22.5.2020 kello 13-14:30
   1. → Helatorstain vuoksi siirretään 15.5.2020 kello 13-14:30JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

 1. Vuosisuunnitelma 2020 läpikäynti
  1. HR-integraatio, organisaatioille lista oman organisaation tekijöistä (ml. alayksikkötieto ja ORCID), parantaisi tekijän tunnistamista. Suunnitteilla helmikuulle webinaari/kokous jossa katsotaan HR-integraation tilanne ennen toteutuksen aloitusta. Valmius loppuvuodeksi 2020.
   1. Kysymys: Onko HR-integraation suunnittelussa keskusteltu asiakkaiden kanssa?
    1. Ei vielä, toistaiseksi vain tekniseltä kannalta. Asiakkaiden kanssa suunnitelman läpikäyntiä alkukeväästä 2020.
 2. Muuta
  1. Vuoden 2019 alayksikkökoodien toimitus KOTA-järjestelmään
   1. AMK alayksikkökoodistot
   2. YO alayksikkökoodistot
 3. Muutosloki edellisistä ajankohtaisista:


- Lisätty julkaisulistauksiin haku/rajaustoiminto, joka löytyy sekä Omat tallennukset että Hyväksy tallennuksia -osioista Hyväksytyt tallennukset -puolelta.
- Lisätty em. julkaisulistauksiin vieritystoiminto, jonka myötä listauksiin ladataan vain 30 uusinta julkaisua ja vieritettäessä listausta alaspäin, niitä ladataan lisää.Tarkemmin toimintoja käyty edellisessä Justus-ajankohtaisissa, josta tallenne nähtävissä https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=111641316
- Crossref esihakuun korjattu sieltä puuttuneet Kustantaja ja Lehden / julkaisusarjan nimi -tiedot, jotka haetaan nyt esitäytössä
- Crossref esihaun virhetilanteita korjattu (esim. tilanteissa, joissa tietoa ei löydy)

- Korjattu ongelma, jossa käyttäjän kirjautuminen aikakatkaistaan yhden tunnin (1h) kuluttua, mikäli käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua. Tämä johti tilanteisiin, jossa käyttäjä pystyi näennäisesti käyttämään selaimessa yli tunnin auki ollutta palvelua, mutta esim. julkaisulistaus ei ole latautunut tai julkaisun tallennus ei ole mennyt läpi johtuen kirjautumisen aikakatkaisusta. Uudessa versiossa kirjautumisen aikakatkaisu tapahtuu kahdeksan tunnin (8h) jälkeen. On syytä huomioida, että toistaiseksi sovellus ei kuitenkaan ilmoita millään tavoin kirjautumisen aikakatkaisusta

- Tehty parannuksia OPHn koodistopalveluun (josta esim. alayksiköt haetaan Justukseen) tehtäviin rajapintahakuihin

- Alayksikkökoodistot järjestetään alasvetolaatikkoon aakkosjärjestyksessä ns. selkokielisen osan perusteella

- Alayksikkökoodistoista näytetään vain ns. selkokielinen osa alasvetolaatikossa, mutta alayksikön valinnan jälkeen näytetään myös ns. koodiosa valinnan yhteydessä. Huom. em. muutos on vain vuoden 2019 alayksikkökoodeilla, aikaisemmat koodit (vuotta 2018 vanhemmat) näytetään alasvetolaatikossa kokonaisuudessaan

- Korjattu ongelma tilanteessa, jossa Organisaation tekijälle on lisätty useampi alayksikkö ja sen jälkeen poistettu käyttäen koodin viereisiä "-" painiketta. Alayksikön poisto on tällöin kohdistunut väärään alayksikköön käyttöliittymässä, nyt poistetaan "-" painikkeen osoittama alayksikkö. Jos organisaatiossa on käytetty useampaa alayksikköä tekijöille, niin kannattaa varmistaa näiden tekijöiden julkaisut mahdollisten alayksikköihin liittyvien virheiden varalta.
- Organisaation tekijät -kohdan validointia parannettu niin, että mikäli tieto jostakin pakollisesta kentästä puuttuu, ei korosteta punaisella värissä koko kohtaa, vaan ainoastaan puuttuvia kenttiä. Näin esim. ORCID-kenttä ei jatkossa näy korostettuna, mikäli Sukunimi-kenttä puuttuu.
- Muutettu julkaisun tallentamisen jälkeistä "Tallenna tiedot ja siirry Omiin tallennuksiin" muotoon "Tallenna tiedot ja palaa julkaisulistaukseen". Jatkossa rivikäyttäjät ohjataan em. painikkeella Omat tallennukset -puolelle ja pääkäyttäjät vastaavasti Hyväksy tallennuksia -puolelle.
- Korjattu ongelma julkaisulistauksen haussa, jossa haun jälkeen ei näkynyt enää Julkaisu-sarakkeessa linkkiä julkaisuarkiston versioon.
- Poistettu virheellisesti rivikäyttäjille näkynyt toimimaton hakutoiminto Omat tallennukset -> Hyväksytyt tallennukset -puolelta.
 • No labels