Kuvaus

* Tämän lisäpalvelun käytöstä veloitetaan erillismaksu, ks. Hinnoittelu.

Funet Video (Panopto) on Funet-jäsenorganisaatioiden videokäyttäjien, erityisesti opettajien ja opiskelijoiden työn tukemiseen ja tehostamiseen tarkoitettu helppokäyttöinen ja monipuolinen videotallennepalvelu. Funet Videolla hoituvat niin luentojen ja kuvaruutukaappausten tallentaminen, hakeminen, jakaminen kuin peruseditointikin. Funet Videon vahvuutena on helppokäyttöinen opetustilaisuuksien verkkolähetys, joten palvelu tukee erinomaisesti tämän päivän verkko-opetuksen tarpeita. Funet Videon sisältämät luentomateriaalit ja opetusvideot voidaan suoraan integroida korkeakoulujen omiin oppimisympäristöihin (esim. Moodle).

Funet Video (Panopto) on videotallennepalvelu, joka on saatavilla Funet-jäsenorganisaatioille.

Palveluntarjoajana toimii yhteispohjoismainen NORDUnet. Järjestelmä sijaitsee fyysisesti Suomen ulkopuolella, mutta Pohjoismaissa pysyen. Ohjelmistotarjoajana toimii Panopto Ltd.


Palveluun sisältyy

 • käyttöoikeus Funet Video -palveluun
 • käyttäjien kirjautuminen korkeakoulun omilla tunnuksilla
 • pääkäyttäjien ylläpitäjäoikeudet järjestelmään
 • tarvittavan palvelinympäristön, lisenssit ja muun infrastruktuurin
 • CSC monitoroi palvelun toimivuutta ja tarkistaa mahdolliset poikkeamat
 • CSC seuraa ja varmistaa, että käyttäjäorganisaatioiden tekemät palvelupyynnöt käsitellään
 • CSC tuottaa palvelun saatavuus- ja kuormitusraportointia
 • CSC:n järjestämä kaikille palvelua käyttäville Funet-jäsenille yhteisen laatupalaverin 1-2 kertaa vuodessa.

Lisäksi palveluun sisältyy Panopto Ltd:n tarjoamana

 • Tukipaketti "Jade" (1-4 pääkäyttäjälle suorat tukikanavat: Sähköposti-, chat- ja puhelintuki)
 • Customer success agent (verkkokokous noin 1-2 krt/vuosi)
 • Koulutusta ja webinaareja

Erillismaksullinen lisätuki

Palveluun ei sisälly loppukäyttäjätukea eikä integraatiotyötä organisaation sisäisiin järjestelmiin.

Organisaation mahdollisesti tarvitsema lisätuki CSC:ltä/Palvelutoimittajalta/Ohjelmistotoimittajalta laskutetaan erikseen hinnaston mukaisesti.

Käyttöönotto

Käyttöönotosta sovitaan organisaatiokohtaisesti ja palvelun käyttöönottamista varten Funet-jäsenorganisaatio solmii palvelusopimuksen CSC:n kanssa.

Yhteydenottoja varten katso Yhteystiedot.

Testikäyttö

Funet-organisaatio pääsee tutustumaan palveluun ja sen ominaisuuksiin tietyn erikseen sovittavan testijakson aikana. Testijakson päätteeksi järjestelmään siirretyt tallenteet ja luotu kansiorakenne poistetaan.

Tuotantokäyttö

Palvelu tilataan sähköpostitse ottamalla yhteyttä osoitteeseen funyht@csc.fi. Palvelun tuotantokäyttö edellyttää palvelusopimuksen tekemistä CSC:n kanssa.

Hinnoittelu

Palvelun hinnasto löytyy Funet Hinnastosta.

 • Funet Video Panopto -maksu laskutetaan Funet -laskutuksen yhteydessä eriteltynä
 • Hinnoittelun perusteena toimivan korkeakoulun opiskelijamäärän FTE-luvun CSC saa suoraan OKM:ltä ja muiden kuin korkeakoulujen osalta hinnoittelun perusteena toimivana organisaation FTE-lukuna käytetään Funet-laskutuksen perustana olevia organisaatioiden henkilömääriä. Mahdollisten Funet-lisäkäyttäjien FTE-luku lasketaan kuten muissakin Funet-palveluissa.

Tilastot

Palvelun käyttötilastoja voi tutkia Funet-palvelujen kuukausiraporteista

Ohjeet

Vikailmoitukset ja tukipyynnöt

Funet-jäsenorganisaation palvelun pääkäyttäjät voivat lähettää palvelua koskevat mahdolliset vikailmoitukset ja tukipyynnöt osoitteeseen: funet-panopto@csc.fi . Kiireelliset vikailmoitukset(palvelu alhaalla tms.) on suositeltavaa välittää Funet NOC -verkonvalvonnalle puhelimitse, katso Yhteystiedot.

Palveluntarjoaja NORDUnet käsittelee CSC:ltä saamansa vikailmoitukset ja tukipyynnöt oman NORDUnet NOC -prosessinsa mukaisesti.

Prosessikaavio: http://nordu.net/content/generic-service-support

NORDUnet NOC -verkonvalvonnan palvelutasot ja vasteajat: http://www.nunoc.se/nunocweb/service_levels.html

"Vertaistukipyyntöjä" voi lähettää sähköpostilistalle, joka on tarkoitettu CSC:n ja muiden mahdollisten tukiorganisaatioiden teknisille henkilöille. Listalle voi liittyä täältä.