Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 146 Next »

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän työskentelytila

Ajankohtaista

 1. Seuraava kokous on 3.12.2019 kello 9-12, Väinämöinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki: asialista
 2. Edellinen kokous 18.9.2019: muistio
 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT ohjausryhmän toimikautta 31.12.2020 asti. päätös Ryhmä jatkaa seuraavia muutoksia lukuunottamatta aiemmalla kokoonpanolla: tietohallintopäällikkö Samuli Malinen (OAMK) nimitetään tietohallintojohtaja Ari Ilkan (JAMK) tilalle, tietohallintopäällikkö Liisa Huovinen (UNIARTS) nimitetään tietohallintojohtaja Ilkka Siissalon (HY) tilalle, vararehtori Arto Maaninen (OY) nimitetään tutkimuspäällikkö Jaana Backmanin (UEF) tilalle ja opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgren-Sallinen (UEF) nimitetään johtaja Eva Maria Raudasojan (OY) tilalle .
 4. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta ja ICT-ohjausyhteistyö: ka.csc.fi

Tehtävät

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän tehtävä on

 1. Ylläpitää kokonaiskuvaa korkeakoululaitoksen ICT:stä yhteistyössä korkeakoulujen verkostojen kanssa ja seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaatimuksiin.
 2. Toimia korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä, ja tässä roolissa ylläpitää yhteisten arkkitehtuurien ja korkeakoulkujen tietomallin hallintamallia ja hyväksyä korkeakoulujen tietomallin muutokset ja hyväksyä arkkitehtuurit yhteisinä julkaistaviksi
 3. Käydä keskustelua ja tehdä esityksiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista, kuten palvelujen sisällölliset painopisteet ja taloudelliset asiat.
 4. Toimia FUNET-yhteisön valtuuttamana työvaliokuntana ja järjestää vuosittainen FUNET vuosikokous kaikille FUNETia käyttäville organisaatioille.

Jäsenet

 • Ilmari Hyvönen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän varapuheenjohtaja)
 • Kati Hagros, CDO, Aalto-yliopisto
 • Airi Hirvonen, opiskelijapalveluiden päällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Liisa Huovinen, tietohallintopäällikkö, Taideyliopisto
 • Matti Keränen, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos
 • Arto Maaninen, vararehtori, Oulun yliopisto
 • Samuli Malinen, tietohallintopäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Anu Nuutinen, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Erja Widgren-Sallinen, opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
 • Stina Westman, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

varajäsenet

Asiantuntijat

Teemu Kiviniemi, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 

Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

Outi Tasala, asiakasratkaisupäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (varalla)

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Ilmari Hyvönen, at minedu.fi, +35829 5330 117

Sihteeri Antti Mäki, at csc.fi, +35850 4309 119

 • Varalla Outi Tasala, at csc.fi, +358 50 381 8526

Navigate space

 • No labels